Ortaokul

Bağ Koleji

Ortaokul

Eğitim Öğretim Yaklaşımımız

Okulumuzdaki eğitim sisteminin temelini oluşturan sevgi ve hoşgörü ilkelerinin ışığında öğrencilerimize, demokratik ve çağdaş bir eğitim ortamı sağlanmaktadır.

Değişen ve gelişen eğitim şartlarına ayak uydurarak, programlarımızı sürekli bu değişime entegre olarak güncellemekteyiz. Güncel ve yaratıcı öğretim programlarımız aracılığıyla öğrencilerimizin bilişsel, ruhsal, kültürel ve fiziksel gelişimlerini bir diğer ifadeyle bütüncül gelişimlerini destekleyen öğrenme olanakları sunmaktayız.

Genel Hususlarımız

Okulumuzda tam gün eğitim öğretim yapılmaktadır.

Sınıf kontenjanlarımız 20 öğrenci ile sınırlıdır.

Kendi ilkokulumuzdan gelen öğrencilerimiz 5’inci sınıfa doğrudan kabul edilmektedir.

Her eğitim öğretim yılının başında 5. sınıflarımıza oryantasyon programı uygulanmakta ve hazır bulunuşluk envanterleri ile öğrencilerimiz yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmaktadır.

7 ve 8.Sınıfa geçen öğrencilerimiz için ağustos ayının ikinci haftasında eğitim kamplarımız başlamakta ve eğitim öğretim yılı başlayana kadar da devam etmektedir.

Günümüz sınav sistemi gereğince öğrencilerimiz 5.sınıftan itibaren sınav maratonuna hazırlanmakta, yeni nesil sorularla sık sık desteklenmektedirler.

Eğitim koçluğu sistemi ile çocuklarımız sıkı bir şekilde takip edilmektedir. PUK (Planlama, Uygulama, Takip) sistemi ile Günlük, Haftalık ve Aylık hedefler verilmekte ve kontrolleri eğitim koçları tarafından yapılmaktadır.

 

Eksik konu ve kazanımlarımız tüm öğrencilerimizin katılım sağlayabildiği grup etütleriyle desteklenmektedir.

Bağ Koleji

Hemen Kayıt Ol

  Tam Donanımlı Akıllı Sınıflarımız

  Ortaokulumuzda kullanılmak üzere; farklı öğrenme stillerine uygun donanımlı sınıflar, elektronik sınıflar, fen ve teknoloji laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, branş derslikleri, bilgi erişim merkezi (kütüphane), kulüp odaları ve kapalı-açık spor salonları, etüt sınıfları, yarı olimpik yüzme havuzu, buz pateni pisti ve konferans salonu bulunmaktadır.

  5. ve 6. Sınıflarda

  5. ve 6. Sınıflarımızda ayrı, 7. Ve 8. Sınıflarımıza ayrı bir eğitim programı uygulanmaktadır.

  5. ve 6. Sınıflarımızda temel LGS sistemine dayalı yoğun akademik programın yanı sıra sosyal açıdan da çocuklarımızı desteklenmektedir.

  Yaparak yaşayarak öğrenme modelinin yanı sıra Yüzme- Beden- Robotik Kodlama- 2. Yabancı Dil- Müzik- Görsel Sanatlar vs. gibi dersler çocuklarımızın sosyalleşmesi sağlanmaktadır. Bütün bunların yanı sıra ders programında yer alan çakılı etüt ödev saati yeni nesil soru çözüm saati ile çocuklarımızın akademik yönleri güçlendirilmektedir.

   Sınıflarımız homojen bir şekilde oluşturulup bireysel eksiklikler eksik tamamlama etütleri ile tamamlanmaktadır.

  Her ay deneme sınavı uygulanmakta, deneme sınavı sonuçlarına göre etüt grupları oluşturulmaktadır.

  7. ve 8. Sınıflarda

  LGS program kapsamında, Zenginleştirilmiş Akademik Program uygulanmaktadır.15:30’dan sonra ise dershane sistemine geçiş yapılmaktadır. Yeni nesil soru çözüm saati, Kazanım kavrama denemeleri çözüm saati, eksik tamamlama saati, yaprak test çözüm saati, çizgi altı, çizgi üstü çalışma saati gibi tamamen LGS’ ye yönelik çalışmalar yapılmaktadır.


  Nisan ayı itibariyle 7. Sınıflarda, 8. Sınıf LGS konuları anlatılmaya başlanmaktadır. Nisan ayı itibariyle 8. Sınıflarda her gün branç denemeleri çözülmektedir. Mayıs ayı itibariyle her gün deneme sınavı uygulanmaktadır.

   
  Her ay Türkiye Geneli Deneme sınavları yapılmaktadır. Cumartesi günleri eksik tamamlama   etütleri ve deneme sınavları yapılmaktadır. Deneme sınavları sonuçlarına göre öğrenciler eksiklerine göre gruplanıp eksik tamamlama etütleri hafta içi 17:00-17:35 saatleri arasında yapılmaktadır.

  Yabancı Dil Eğitimlerimiz

  Öğrencilerin gelişimini önemli derecede etkileyen bir diğer unsur da dil eğitimidir. Bu anlamda yabancı dil dersi öğretmenlerimizin katkılarıyla hazırlanmış yoğun bir dil eğitimi programı bulunmaktadır.

  Okulumuz Cambridge Üniversitesi ile kurumsal anlaşma gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda Cambridge sınav merkezi olarak da Cambridge’nin uluslararası geçerli dil sınavlarına öğrenci hazırlamaktadır.

  Yabancı dil derslerimizde kur sistemi uygulanarak, homojen yapıda gruplar oluşturulmakta ve öğrenci odaklı eğitim verilmektedir.

  Belirli aralıklarla konu kazanım envanterleri uygulanmakta ve değerlendirme sonuçları ve kur güncellemeleri yapılmaktadır.

  Çeşitli yarışmalar ve etkinliklerle yaşayarak öğrenmeleri sağlanmakta ve yabancı dil hayatlarının bir parçası haline getirilmeye çalışılmaktadır.

  Sanat Eğitimlerimiz

  • Öğrencilerimizin ilgi ve yetenekleri profesyonel testlerle tespit edilerek bu alanlara yönlendirilerek ilgili uzmanlarımızca eğitimleri sağlanmaktadır. Kendilerini gerçekleştirebilecekleri, yeteneklerini en üst düzeye taşıyabilecekleri her türlü imkan sunulmaktadır.

   Müzik Atölyesi

   Okulumuzda bulunan müzik atölyemizde birbirinden farklı çalgı aletleri ve farklı materyaller ile dans, şarkı, ritim, drama, oyun çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

   Aynı zamanda tüm öğrencilerimizin en az bir enstrüman çalmasını sağlamak amacıyla gitar eğitimimiz bulunmaktadır. Bununla birlikte kulüp çalışmaları çerçevesinde mehteran takımı, ritim grubumuz vardır.

   Görsel Sanatlar Atölyesi

   Görsel sanatlar eğitiminin konusu; algılama, düşünme ve bedensel eylemlerin de katıldığı, süreç içerisinde kendini ifade etme şeklidir. Görsel Sanatlar atölyemizde öğrencilerimiz bireysel yeteneklerini, estetik ve eleştirel yönlerini keşfederek, orijinal fikirler geliştirirler.
   Sanata farklı bir gözle bakarak, kültürler arası farkındalığa duyarlı, özgüven duyguları gelişmiş bireyler olarak yetişirler.

  Spor Eğitimlerimiz

  • Öğrencilerimizin kabiliyetlerini geliştiren belirli kurallar altında araçlı veya araçsız, bireysel veya grupla sosyalleşmelerinin sağlandığı birçok sportif faaliyetlerimiz bulunmaktadır.

    

   Kendilerini ve bedenlerini tanımaları sağlanmakta, fiziksel-biyolojik gelişimlerine katkı sunulmaktadır.

     

   Spor Komplekslerimiz

    

   Okulumuzda bulunan,

    

   – Yarı olimpik kapalı yüzme havuzu

   – Basketbol sahası

   – Futsal sahası

   – Voleybol sahası

   – Basketbol sahası

   – Okçuluk sahası

   – Bahçe oyun alanları

   – Masa tenisi alanları

   – Satranç alanları

   – Buz pateni pisti gibi spor alanlarında öğrencilerimizin bahsedilen bütün alanlarda gelişimleri desteklenmektedir.

  Rehberlik Pdr Birimimiz

  • Okul rehberlik birimimiz; öğrencilerimizin yaşamış olduğu olumlu-olumsuz her durumda danışabilecekleri, yönlendirilmeye ve takip edilmeye ihtiyaç duyduğu her alanda fikir alabilecekleri en önemli birimlerimizdendir.

   Okul rehber öğretmeni ve eğitim koçlarımız eşliğinde öğrencilerimizin davranışları, başarı-başarısızlık durumları takip edilmekte, çözüm odaklı çalışmalar yaparak nedenleri araştırılıp ve sonuca varılmaktadır. Bu nedenlerin tespiti sonucunda velilerimiz bilgilendirilerek, gerçekleşecek olan düzeltme ve yapılandırmaların iş birliği içerisinde yürütülerek kalıcı olması hedeflenmektedir.

    

   1. Öğrenme çeşitliliği doğrultusunda öğrenme stillerinin belirlenmesi,

   Verimli ders çalışma yöntemlerinin kazandırılması,

   Zaman yönetiminin kazandırılması,

   Sınav kaygısı ve stresle başa çıkma yöntemlerinin kazandırılması,

   Sorgulama, araştırma ve düşünme becerilerinin kazandırılması,

   Okula uyum (Oryantasyon) konusunda destek alması sağlanmaktadır.

    2.Kişisel ve Sosyal Gelişim Faaliyetlerimiz
   • Olumlu iletişim becerileri kazandırılması,
   • Öfkeyle başa çıkabilme yöntemlerinin öğretilmesi,
   • Problem çözme becerileri geliştirilmesi,
   • Zorbalık ve akran baskısı karşısındaki tutumların öğretilmesi,
   • Bireysel olarak karar verebilme, amaç belirleme ve yürütme davranışlarının benimsenmesi,
   • Okul kurallarını fark etme ve uygulamada desteklenmesi,
   • Ergenlik dönemleri boyunca bedensel ve duygusal gelişiminin farkına varma ve kabul etmesinin sağlanması,
   • Aile ve toplum olgusunu anlama ve kabul etmesi,
   • Empati duygusunun geliştirilmesi,
   • Kendine güven ve öz saygı geliştirebilmesi,
   • Kendini anlama ve değerlendirmesinin sağlanması,
   • Doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarını fark etmesi desteklenmek

    

   3.Bireysel / Grup Psikolojik Danışma ve Rehberlik Faaliyetlimiz

   Öğrencilerimiz birbirinden farklı davranışlara sahip olabilirler. Bu davranışların değerlendirilmesinde, bilişsel-duygusal yapıları ve sosyal çevre farklılıkları göz önünde bulundurulmaktadır.

   Bireysel veya grup rehberlik faaliyetlerimiz;

   Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda başvurmaları yoluyla,

   Velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geri bildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,

   Envanter, test, vb. Uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.

   Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla düzenli olarak sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

    

   Velilere yönelik rehberlik hizmetleri

   Velilerimize yönelik rehberlik hizmetlerimizin başında okul aile iş birliğinin sağlanması gelmektedir. Velilerimizde durum değerlendirmesi yapabilmek, sınıf içi ve sınıf dışı davranışların takibini yapabilmek adına “Veli Çayı” etkinliklerimiz yapılmaktadır.

   Öğrencilerimize yönelik yapılan rehberlik çalışmalarının sürekliliği ve davranış haline dönüşebilmesi için velilerimizin büyük katkısı gereklidir. Bu sebeplere velilerimize yönelik rehberlik hizmetlerimizde;

   Öğrencilerimizde hedefleyeceğimiz davranışların evde aile bireyleri tarafından desteklenmesi;

   Okul dışındaki bütün ortamlarda öğrencilerimizi etkileyen tüm olumsuzlukların ortadan kaldırılmasının sağlanması,

   Öğrencinin bulunduğu gelişim düzeyine uygun davranışları anlama ve yönlendirmelerin yapılması,

   Ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve bunun sürekliliğinin sağlanması,

   Öğrencinin istekleri, hayalleri ve planlarına uygun eğitsel ve mesleki planlama yapılması

   Her açıdan gelişimini sağlayacak uygun yaşam koşullarının oluşturulması

   Öğrencinin okula ve öğretmenlerine karşı olumlu tutumlar benimsemesi

   Özel gereksinimi olan öğrenciler için okul-veli iş birliğinin oluşturulması davranışlarının kazandırılması hedeflenmektedir.

   Eğitsel Rehberlik Faaliyetlerimiz

  No products in the cart.

  Hemen Ara