Ortaokul

Ortaokul eğitim-öğretim programımızda; öğrencilerimizin fizyolojik, biyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimleri göz önünde bulundurularak yol alınmaktadır. İlkokul kademesinden çıkıp, ortaokul kademesine dâhil olan 5.sınıf öğrencilerimizde yaşanabilecek bütün olumsuzluklar için öncesinden tedbirler alınmaktadır. Okul açılmadan önce yapmış olduğumuz uyum programımız ile öğrencilerimizin; eğitim-öğretim yılı başlamadan okulunu, öğretmenlerini ve aynı sırayı paylaşacağı arkadaşlarını tanımasına imkân sunulmaktadır.
Öğrencinin kişisel gelişimini önemli derecede etkileyen unsurların başında sosyal aktiviteler gelmektedir. Kurumumuz her öğrencinin kişisel becerisini ortaya çıkaracak birbirinden farklı ve eğlenceli, öğretici ve geliştirici birçok sosyal ve kültürel kulüpler açarak, öğrencinin bu kulüplerde yer almasını amaç edinmiştir. Okulumuzda her öğrencinin bir çalgı aleti kullanması için müzik öğretmenlerimizin kontrolünde çeşitli programlar yürütülmektedir.
Öğrenci gelişimini önemli derecede etkileyen bir diğer unsur da dil eğitimidir. Okulumuzda bu anlamda yabancı dil zümresi tarafından hazırlanmış yoğun bir dil eğitimi programı bulunmaktadır. Bu anlamda da kurumumuz Cambridge Üniversitesi ile kurumsal anlaşma gerçekleştirmiştir. Kurumumuz aynı zamanda Cambridge sınav merkezi olarak da Cambridge’nin uluslararası geçerli dil sınavlarına öğrenci hazırlamaktadır. Bu hazırlıklar haftada 11 saatlik dil eğitimi programıyla ve yurtdışından gelen yabancı uyruklu eğitimcilerle desteklenmektedir.
Günümüz sınav sistemi gereğince öğrencilerimiz 5.sınıftan itibaren sınav maratonuna hazırlanmaktadırlar. Bizler de bu konuda çocuklarımızın yaşı ve gelişimini de göz önünde bulundurarak akademik düzeylerine uygun deneme sınavları, konu kazanım testleri, rehberlik envanterleri vs. ile destek vermekteyiz. Öğrencilerimizin hazır bulunuşluk düzeyleri tespit edilerek uzman kadromuz tarafından uygulanacak yöntemler belirlemektedir.
Her sınıf seviyesinde aynı hedefe yönelik çalışmalar yapılmakta, bütün sınıflarımızın eş ve en üst düzeyde olması hedeflenmektedir. Bütün sınıflarımızın akademik olarak aynı seviyede olması için; öğrencilerimiz hedef takip envanterleri ile kişisel ve grup bazında danışman öğretmeni, okul rehber öğretmenleri ve okul idaresi tarafından takip edilmektedir.
Okul rehber öğretmeni ve danışman öğretmenlerimiz eşliğinde başarı takip edilmekte, başarısızlığın nedenleri araştırılmaktadır. Bu nedenlerin tespiti sonucunda velimi bilgilendirilerek, gerçekleşecek olan düzeltme ve yapılandırmaların işbirliği içerisinde yürütülerek kalıcı olması hedeflenmektedir.
Öğrencilerimize düzenli aralıklarla, sınıf seviyelerine göre deneme sınavları uygulanmakta ve eksik kazanımlar üzerinden konu tekrarları yapılmaktadır. Yapılan bu deneme sınavlarının sonuçları hedef tabloları eşliğinde takip edilerek öğrencilerimize hedefine ne kadar yakın, ne kadar uzak olduğu ve her iki durumda da olumlu gelişimin nasıl sağlanacağı tüm branş öğretmenleri tarafından sürekli hatırlatılmakta ve desteklenmektedir.
Konularımızın kalıcı ve daha anlaşılır olabilmesi için çoğu derslerimiz sanaldan uzak, gerçekle iç içe, yaparak yaşayarak işlenmektedir. Sınıf ortamı dışında laboratuvarlarımız, kütüphanemiz, görsel sanatlar atölyemiz, drama dersliğimiz, akıl oyunları sınıflarımız, spor salonlarımız, yüzme havuzu ve paten pistimiz aktif olarak kullanılmaktadır.
En çok zorlandıkları konulardan biri olan “anlama-yorumlama” kazanımı kapsamında zorunlu kitap okuma saatlerimiz bulunmaktadır. Kitap okuma saatinde öğrencilerimiz öğretmenleri eşliğinde kitap okumaktadırlar.
Ev ödevleri veya kaynak kitaplardaki çözemedikleri sorular adına soru çözüm saatlerimiz hafta içi ders programımızda yer almaktadır. Ayrıca sınav grubu olan 8.sınıf öğrencilerimiz için cumartesi günleri ek ders programı uygulanmaktadır.
Okulumuzda Lise Giriş Sınavı’na hazırlık süreci, 8. sınıf öğrencilerimiz için korku ve kaygı verecek bir süreçten öte, onların hayallerine bir adım daha yaklaştığı, konu ve kazanım eksiklerinin tamamlandığı, akademik ve sosyal becerilerinin arttığı bir süreç olarak yaşanır.
Öğrencilerimiz 7.sınıf bitiminde, nisan ayının 2.haftası itibari ile Lise Giriş Sınavlarına hazırlanmaya başlamaktadırlar. Yaz tatili döneminde Ağustos ayında 3 haftalık “Yaz Kampı” ile öğlencilerimiz sınava hazırlık sürecine devam etmektedirler. Okulların açılması ile birlikte yapılan eğitim kampları ve deneme sınavları ile öğrencilerimiz desteklenmekte ve sınava hazırlanmaktadırlar.
Sınav grubu olan 8.sınıf öğrencilerimizin eksiklerini tamamlamak adına Randevulu Ders Sistemi (RDS) uygulanmaktadır. Bu sistemde; öğrencilerimiz randevu alarak çalışmaları sırasında anlamadığı konu ve üniteleri, öğretmenlerce belirlenen yer ve zamanlardaki tekrar derslerine katılarak tamamlamaktadır.

Eğitim Öğretim Yaklaşımımız

Okullarımızda, çocuklarımıza güvenli bir ortam ve yüksek hizmet kalitesi sunulmakta, onların mutlu ve başarılı olmaları desteklenmektedir. Modern eğitim olanakları ile donatılmış okulumuzda yeniliklere açık, bilimselliği ilke edinmiş, milli ve manevi değerlerine bağlı, sosyal ve kültürel yönden kendini geliştirmiş, hayata küresel ölçekli bakabilen, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirilmektedir. Uzman eğitim kadromuz maddi ve manevi yönden gelişimlerinde öğrencilerimize rehberlik yaparken her şeyden önce “Vatanını ve milletini seven iyi insan.” yetiştirme ilkesini esas almaktadır.

Bağ Eğitim Kurumları olarak benimsediğimiz öğrenim süreci, öğrenci merkezlidir. Bu doğrultuda alan derslerimiz, öğrencilerimizin araştıran, araştırdığını analiz eden, sorgulayan, sözlü ve yazılı ifadelerinde ana dil kurallarına uyan, analitik ve eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek, günlük hayattaki deneyimlerini farklı disiplinlere aktarabilen, 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış akademik başarısı yüksek bireyler olarak yetiştirmelerine zemin hazırlamaktadır. “Öğrenmeyi öğrenen öğrenciler yetiştirmeyi” hedef alan derslerimiz,

Okullarımızda, çocuklarımıza güvenli bir ortam ve yüksek hizmet kalitesi sunulmakta, onların mutlu ve başarılı olmaları desteklenmektedir. Modern eğitim olanakları ile donatılmış okulumuzda yeniliklere açık, bilimselliği ilke edinmiş, milli ve manevi değerlerine bağlı, sosyal ve kültürel yönden kendini geliştirmiş, hayata küresel ölçekli bakabilen, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirilmektedir. Uzman eğitim kadromuz maddi ve manevi yönden gelişimlerinde öğrencilerimize rehberlik yaparken her şeyden önce “Vatanını ve milletini seven iyi insan.” yetiştirme ilkesini esas almaktadır.

Bağ Eğitim Kurumları olarak benimsediğimiz öğrenim süreci, öğrenci merkezlidir. Bu doğrultuda alan derslerimiz, öğrencilerimizin araştıran, araştırdığını analiz eden, sorgulayan, sözlü ve yazılı ifadelerinde ana dil kurallarına uyan, analitik ve eleştirel düşünebilen, özgüveni yüksek, günlük hayattaki deneyimlerini farklı disiplinlere aktarabilen, 21.yüzyıl becerileri ile donatılmış akademik başarısı yüksek bireyler olarak yetiştirmelerine zemin hazırlamaktadır. “Öğrenmeyi öğrenen öğrenciler yetiştirmeyi” hedef alan derslerimiz, olumlu bir öğrenme ortamında bilginin kalıcılığına olanak verecek öğretim metotları, yöntem ve teknikler ile şekillendirilmektedir

Eğitimin kalitesini arttıran en önemli etkenlerden biri SEVGİDİR ve sevginin gücü tartışılamazdır. Kurumumuz da bu güce inanarak, sevgi ve saygı çerçevesinde yaptığı bütün işlerde, içten gelen samimiyet duygusunu siz değerli velilerimize ve sevgili öğrencilerimize hissettirmektedir.

bir öğrenme ortamında bilginin kalıcılığına olanak verecek öğretim metotları, yöntem ve teknikler ile şekillendirilmektedir

Eğitimin kalitesini arttıran en önemli etkenlerden biri SEVGİDİR ve sevginin gücü tartışılamazdır. Kurumumuz da bu güce inanarak, sevgi ve saygı çerçevesinde yaptığı bütün işlerde, içten gelen samimiyet duygusunu siz değerli velilerimize ve sevgili öğrencilerimize hissettirmektedir.

Destek Eğitimlerimiz

Ortaokul eğitim-öğretim programımızda; öğrencilerimizin fizyolojik, biyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimleri göz önünde bulundurularak yol alınmaktadır. İlkokul kademesinden çıkıp, ortaokul kademesine dâhil olan 5.sınıf öğrencilerimizde yaşanabilecek bütün olumsuzluklar için öncesinden tedbirler alınmaktadır. Okul açılmadan önce yapmış olduğumuz uyum programımız ile öğrencilerimizin; eğitim-öğretim yılı başlamadan okulunu, öğretmenlerini ve aynı sırayı paylaşacağı arkadaşlarını tanımasına imkân sunulmaktadır.
Öğrencinin kişisel gelişimini önemli derecede etkileyen unsurların başında sosyal aktiviteler gelmektedir. Kurumumuz her öğrencinin kişisel becerisini ortaya çıkaracak birbirinden farklı ve eğlenceli, öğretici ve geliştirici birçok sosyal ve kültürel kulüpler açarak, öğrencinin bu kulüplerde yer almasını amaç edinmiştir. Okulumuzda her öğrencinin bir çalgı aleti kullanması için müzik öğretmenlerimizin kontrolünde çeşitli programlar yürütülmektedir.
Günümüz sınav sistemi gereğince öğrencilerimiz 5.sınıftan itibaren sınav maratonuna hazırlanmaktadırlar. Bizler de bu konuda çocuklarımızın yaşı ve gelişimini de göz önünde bulundurarak akademik düzeylerine uygun deneme sınavları, konu kazanım testleri, rehberlik envanterleri vs. ile destek vermekteyiz. Öğrencilerimizin hazır bulunuşluk düzeyleri tespit edilerek uzman kadromuz tarafından uygulanacak yöntemler belirlemektedir.
Her sınıf seviyesinde aynı hedefe yönelik çalışmalar yapılmakta, bütün sınıflarımızın eş ve en üst düzeyde olması hedeflenmektedir. Bütün sınıflarımızın akademik olarak aynı seviyede olması için; öğrencilerimiz hedef takip envanterleri ile kişisel ve grup bazında danışman öğretmeni, okul rehber öğretmenleri ve okul idaresi tarafından takip edilmektedir.
Öğrencilerimize düzenli aralıklarla, sınıf seviyelerine göre deneme sınavları uygulanmakta ve eksik kazanımlar üzerinden konu tekrarları yapılmaktadır. Yapılan bu deneme sınavlarının sonuçları hedef tabloları eşliğinde takip edilerek öğrencilerimize hedefine ne kadar yakın, ne kadar uzak olduğu ve her iki durumda da olumlu gelişimin nasıl sağlanacağı tüm branş öğretmenleri tarafından sürekli hatırlatılmakta ve desteklenmektedir.
Konularımızın kalıcı ve daha anlaşılır olabilmesi için çoğu derslerimiz sanaldan uzak, gerçekle iç içe, yaparak yaşayarak işlenmektedir. Sınıf ortamı dışında laboratuvarlarımız, kütüphanemiz, görsel sanatlar atölyemiz, drama dersliğimiz, akıl oyunları sınıflarımız, spor salonlarımız, yüzme havuzu ve paten pistimiz aktif olarak kullanılmaktadır.
En çok zorlandıkları konulardan biri olan “anlama-yorumlama” kazanımı kapsamında zorunlu kitap okuma saatlerimiz bulunmaktadır. Kitap okuma saatinde öğrencilerimiz öğretmenleri eşliğinde kitap okumaktadırlar.
Ev ödevleri veya kaynak kitaplardaki çözemedikleri sorular adına soru çözüm saatlerimiz hafta içi ders programımızda yer almaktadır. Ayrıca sınav grubu olan 8.sınıf öğrencilerimiz için cumartesi günleri ek ders programı uygulanmaktadır.
Okulumuzda Lise Giriş Sınavı’na hazırlık süreci, 8. sınıf öğrencilerimiz için korku ve kaygı verecek bir süreçten öte, onların hayallerine bir adım daha yaklaştığı, konu ve kazanım eksiklerinin tamamlandığı, akademik ve sosyal becerilerinin arttığı bir süreç olarak yaşanır.
Öğrencilerimiz 7.sınıf bitiminde, nisan ayının 2.haftası itibari ile Lise Giriş Sınavlarına hazırlanmaya başlamaktadırlar. Yaz tatili döneminde Ağustos ayında 3 haftalık “Yaz Kampı” ile öğlencilerimiz sınava hazırlık sürecine devam etmektedirler. Okulların açılması ile birlikte yapılan eğitim kampları ve deneme sınavları ile öğrencilerimiz desteklenmekte ve sınava hazırlanmaktadırlar.
Sınav grubu olan 8.sınıf öğrencilerimizin eksiklerini tamamlamak adına Randevulu Ders Sistemi (RDS) uygulanmaktadır. Bu sistemde; öğrencilerimiz randevu alarak çalışmaları sırasında anlamadığı konu ve üniteleri, öğretmenlerce belirlenen yer ve zamanlardaki tekrar derslerine katılarak tamamlamaktadır.

Yabancı Dil Eğitimlerimiz

Öğrenci gelişimini önemli derecede etkileyen bir diğer unsur da dil eğitimidir. Okulumuzda bu anlamda yabancı dil zümresi tarafından hazırlanmış yoğun bir dil eğitimi programı bulunmaktadır. Bu anlamda da kurumumuz Cambridge Üniversitesi ile kurumsal anlaşma gerçekleştirmiştir. Kurumumuz aynı zamanda Cambridge sınav merkezi olarak da Cambridge’nin uluslararası geçerli dil sınavlarına öğrenci hazırlamaktadır. Bu hazırlıklar haftada 11 saatlik dil eğitimi programıyla ve yurtdışından gelen yabancı uyruklu eğitimcilerle desteklenmektedir.

Sanat Eğitimlerimiz

Öğrencilerimizin ilgi ve yetenek alanları profesyonel testlerle tespit edilerek yönlendirmeleri yapılmaktadır. Kendilerini gerçekleştirebilecekleri, ilgi ve alanlarını en üst düzeye taşıyabilecekleri her türlü imkanlar sunulmaktadır.

Müzik Atölyesi

Okulumuzda bulunan müzik atölyemizde birbirinden farklı çalgı aletleri ve farklı materyaller ile dans, şarkı, ritim, drama, oyun çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Drama Atölyesi

Drama, eğitim ve öğretimde yeni bir oluşumdur. Ezbere dayalı bir eğitim çocuğun zihinsel gelişimini, araştırmasını, paylaşmayı öğrenmesini engeller. Drama ise, çocuğu geliştiren yetiştiren başlı başına bir eğitim alanıdır. Oyun, çocuk için yemek, içmek kadar önemlidir. Oyun; çocuğun çevresiyle ilgi kurmasını, duygularını dışa vurmasını, deneyim kazanmasını, eğlenmesini, dinlenmesini, rahatlamasını ve problemlerini çözmesini sağlar. Bütün bu hususlar göz önünde bulundurularak oynayarak, eğlenerek öğrenme konusunda drama atölyemizde öğrencilerimize hizmet sunulmaktadır.

Görsel Sanatlar Atölyesi

Görsel sanatlar eğitiminin konusu; algılama, düşünme ve bedensel eylemlerin de katıldığı, süreç içerisinde kendini ifade etme şeklidir. Görsel Sanatlar atölyemizde öğrencilerimiz bireysel yeteneklerini, estetik ve eleştirel yönlerini keşfederek, orijinal çözümler bulurlar.
Sanata farklı bir gözle bakarak, kültürler arası farkındalığa duyarlı, özgüven duyguları gelişmiş bireyler olarak yetişirler.

Spor Eğitimlerimiz

Spor Eğitimi; İnsanları hem ruhen, hem fikren ve bedenen olgunlaştıran, geliştiren, en az yorgunluğa karşılık en çok fayda sağlayan jimnastik, oyun ve spor faaliyetlerini içine alan bir ilimdir.

Öğrencilerimizin tabi çevresini, beşeri çevre haline getirirken elde ettiği kabiliyetleri geliştiren belirli kurallar altında araçlı veya araçsız, bireysel veya grupla, boş zaman veya tüm zamanını alacak şekilde melekleştirerek yaptığı, sosyalleştirişi, ruh ve fiziği geliştiren rekabetçi, dayanışmacı ve kültürel bir olgudur. Kendilerini ve bedenlerini tanımaları sağlanmakta, fiziksel-biyolojik gelişimlerine katkı sunulmaktadır.

Spor Komplekslerimiz

Okulumuzda bulunan,

– Kapalı yüzme havuzları

– Basketbol sahası

– Voleybol sahası

– Buz pateni gibi spor alanlarında öğrencilerimizin bahsedilen bütün alanlarda gelişimleri desteklenmektedir.

Rehberlik PDR Birimimiz

Bireyin kendisini tanıması, sorunlarını çözmesi, ilgi ve yeteneklerine uygun kararlar alabilmesi için ilgili kişilerce verilen hizmetlerine rehberlik ve psikolojik danışma denilmektedir. Rehberlik ve danışma hizmetleri uzun bir süreçte tamamlanan, bireye yardımı esas alarak kendini gerçekleştirmesine yardımcı olmayı amaçlayan profesyonel bir hizmettir. Bu hizmetler yürütülürken bireye yalnızca bilgi aktarılmaz, bireyin disipline edilmesi gibi bir amaç taşınmaz, kişilerin yapamadıkları onların yerine yapılmaz. Yapılan her türlü çalışmada gizlilik en önemli ilkedir.

Okul rehberlik birimlerimiz; öğrencilerimizin yaşamış olduğu olumlu olumsuz her durumda danışabilecekleri, yönlendirilmeye ve takip edilmeye ihtiyaç duyduğu her alanda fikir alabilecekleri en önemli birimlerimizdendir.

Okul rehber öğretmeni ve danışman öğretmenlerimiz eşliğinde öğrencilerimizin davranış, başarı-başarısızlık durumları takip edilmekte, çözüm odaklı çalışmalar yaparak nedenleri araştırılmakta ve sonuca varılmaktadır. Bu nedenlerin tespiti sonucunda velilerimiz bilgilendirilerek, gerçekleşecek olan düzeltme ve yapılandırmaların işbirliği içerisinde yürütülerek kalıcı olması hedeflenmektedir.

 1. Eğitsel Rehberlik Faaliyetlerimiz

Öğrenme çeşitliliği doğrultusunda öğrenme stillerinin belirlenmesi,

Verimli ders çalışma yöntemlerinin kazandırılması,

Zaman yönetiminin kazandırılması,

Sınav kaygısı ve stresle başa çıkma yöntemlerinin kazandırılması,

Sorgulama, araştırma ve düşünme becerilerinin kazandırılması,

Okula uyum (Oryantasyon) konusunda destek alması sağlanmaktadır.

 

2.Kişisel ve Sosyal Gelişim Faaliyetlerimiz

 • Olumlu iletişim becerileri kazandırılması,
 • Öfkeyle başa çıkabilme yöntemlerinin öğretilmesi,
 • Problem çözme becerileri geliştirilmesi,
 • Zorbalık ve akran baskısı karşısındaki tutumların öğretilmesi,
 • Bireysel olarak karar verebilme, amaç belirleme ve yürütme davranışlarının benimsenmesi,
 • Okul kurallarını fark etme ve uygulamada desteklenmesi,
 • Ergenlik dönemleri boyunca bedensel ve duygusal gelişiminin farkına varma ve kabul etmesinin sağlanması,
 • Aile ve toplum olgusunu anlama ve kabul etmesi,
 • Empati duygusunun geliştirilmesi,
 • Kendine güven ve öz saygı geliştirebilmesi,
 • Kendini anlama ve değerlendirmesinin sağlanması,
 • Doğaya ve çevreye karşı sorumluluklarını fark etmesi desteklenmektedir.

 

3.Bireysel / Grup Psikolojik Danışma ve Rehberlik Faaliyetlimiz

Öğrencilerimiz birbirinden farklı kişisel ve sosyal davranışlara sahip olabilirler. Bu davranışların değerlendirilmesinde, yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlardaki farklılıkları göz önünde bulundurulmaktadır.

Bireysel veya grup rehberlik faaliyetlerimiz;

Öğrencilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda başvurmaları yoluyla,

Velilerin ve/veya öğretmenlerin ilettiği geri bildirimlerin değerlendirilmesi yoluyla,

Envanter, test, vb. Uygulamaların değerlendirilmesi yoluyla başlatılır.

Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak ve değerlendirmek amacıyla düzenli olarak sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir.

 

Velilere yönelik rehberlik hizmetleri

Velilerimize yönelik rehberlik hizmetlerimizin başında okul aile işbirliğinin sağlanması gelmektedir. Velilerimizde durum değerlendirmesi yapabilmek, sınıf içi ve sınıf dışı davranışların takibini yapabilmek adına “Veli Çayı” etkinliklerimiz yapılmaktadır.

Öğrencilerimize yönelik yapılan rehberlik çalışmalarının sürekliliği ve davranış haline dönüşebilmesi için velilerimizin büyük katkısı gereklidir. Bu sebeplere velilerimize yönelik rehberlik hismetlerimizde;

Öğrencilerimizde hedefleyeceğimiz davranışların evde aile bireyleri tarafından desteklenmesi;

Okul dışındaki bütün ortamlarda öğrencilerimizi etkileyen tüm olumsuzlukların ortadan kaldırılmasının sağlanması,

Öğrencinin bulunduğu gelişim düzeyine uygun davranışları anlama ve yönlendirmelerin yapılması,

Ebeveyn ve çocuk arasındaki iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve bunun sürekliliğinin sağlanması,

Öğrencinin istekleri, hayalleri ve planlarına uygun eğitsel ve mesleki planlama yapılması

Her açıdan gelişimini sağlayacak uygun yaşam koşullarının oluşturulması

Öğrencinin okula ve öğretmenlerine karşı olumlu tutumlar benimsemesi

Özel gereksinimi olan öğrenciler için okul-veli işbirliğinin oluşturulması davranışlarının kazandırılması hedeflenmektedir.

Sağlık ve Özbakım Birimimiz

Okul sağlığı; öğrencilerin ve okul çalışanlarının sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin verilmesi için yapılan çalışmaların tümü olarak tanımlanmaktadır.

Okul çağındaki bütün çocukların bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halinde olmasının sağlanması ve sürdürülmesi,  sağlıklı bir çevrede gelişimi,  ailelerin ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi hedeflenmektedir.

Yemekhane

Günlük beslenme programlarımız uzman kişiler tarafından, çocuklarımızın gelişimini destekleyici nitelikte hazırlanmaktadır. Birbirinden farklı lezzetlerle yemeği cazip hala getirirken, her türlü besini almaları sağlanmaktadır. Yemeklerimiz okulumuz bünyesinde hazırlanmakta olup, hijyenik bir şekilde öğrencilerimize sunulmaktadır.

Revir

Yaşanabilecek sağlık sorunlarıyla ilgilenmek adına okulumuzda tam zamanlı sağlık personelimiz görev yapmaktadır. Velililerimizin de katkısı ile öğrencilerimizin fizyolojik ve biyolojik gelişimleri takip edilmektedir. Sağlıklı beslenme, büyüme ve gelişme konularında çocuklarımıza bilgilendirmeler yapılmakta, uzman birim ve kişilerle iletişime geçilerek seminerler düzenlenmektedir.

Kütüphanemiz

Farsçada ev manasına gelen “hane” ile Arapçada kitaplar manasına gelen “kütüb” kelimelerinin birleşmesinden meydana gelen “hane-i kütüb” (kitaplar evi) isim tamlamasındaki tamlama “i”sinin düşmesi ve kelimelerin yer değiştirerek birleşmesinden meydana gelmiş, Kütüphane şeklinde söylenen birleşik bir isimdir.

Çocuklarımızın kütüphane birimimizi sık kullanması, burada bolca vakit geçirmesi, kelime manasında da olduğu gibi kitaplar evi algısını benimsemesi hedeflenmektedir.

Okulumuz kütüphanesinde belli bir sisteme göre tasnif edilen kitap ve benzeri materyallerin bulunmaktadır. Bu kitap ve materyallerin tasnifi ilgili zümre öğretmenlerimiz tarafından yapılmakta ve sürdürülmektedir.

www.mersindugun.com - sekabet -
dinamobet.club
- Antalya escort -

Trbet giriş

-

Benjabet giriş

- Süperbetin giriş - lidyabetting.com - 1xbet giris - grandbetting yeni giriş