İlkokul

 

Özel Bağ İlkokulunda eğitim TAM GÜNdür. Çocuklarımız günde dokuz saat haftada 45 SAAT ders görürler. Sabah 09.00’da başlayan derslerimiz akşam 16.50’de sona ermektedir. Sabah saat 07.30’dan akşam 18.30’a kadar çocuklarımız güvenli bir şekilde görevli öğretmenlerimiz eşliğinde okulda bulunabilirler. 16.50-18.30 arasında okulda beklemek isteyen çocuklarımız için Bekleme Sınıfımıza özel etkinlikler hazırlanır, planlama yapılır ve planlamadan velilerimiz haberdar edilir.

3 ve 4. sınıflarımızda 17.00-17.40 arasında ETÜT uygulaması yapılmaktadır, etütlerimize öğrencilerimizin katılması zorunlu değildir. Gönüllü olarak etütlere katılan öğrencilerimizin devam zorunluluğu vardır. Etütlerimiz ücretsiz olup kullanılan materyaller kurumumuz tarafından karşılanmaktadır.

Eğitim Programımızın Ana Hatları

 • Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş olan öğretim programları uygulanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini sağlayacak çeşitli seçmeli derslere yer verilmektedir. (Yabancı dil, spor, bilişim teknolojileri, drama, sanat vb.)
 • Yaparak yaşayarak öğrenme anlayışına dayalı olarak derslerimiz sınıfa bağlı kalmadan (görsel sanatlar, müzik, drama, jimnastik, satranç atölyeleri, spor salonu ve yüzme havuzu; fen, bilgisayar ve yabancı dil laboratuvarları) yapılır.
 • Öğrencilerimiz, sanat atölyelerinde ve kendi yaş gruplarıyla kendilerine ayrılan katlarda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürürler.
 • Sınıflarımız en fazla 20 kişiliktir.
 • Sınıflarımız son teknolojik imkânlarla donatılmıştır. Her sınıfta projeksiyon, akıllı tahta ve sınırsız İnternet vardır.
 • Öğrencilerimizin başarı takibi, okul yöneticileri, rehberlik servisi ve öğretmenlerimiz tarafından yapılmaktadır.
 • Öğretim programının ilerisinde veya gerisinde olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş çalışma programları yapılır.
 • Eğitim programımız içerisinde akademik başarının yanında bireysel ve sosyal gelişimi sağlayan sanatsal ve sportif faaliyetlere önem verilmektedir.
 • Birinci sınıf öğrencilerimize, okul açılmadan önceki hafta uyum programı(oryantasyon) uygulanmaktadır.

Ödev

 • Öğrencilerimize yaşlarına ve seviyelerine uygun ve yapabilecekleri kadar ödev verilir. Ödevlerin çoğu okulda öğretmenleriyle; kalan kısmı ise evde veli gözetiminde yaptırılır. Ödevler, öğretmenleri tarafından kontrol edilir ve yanlış yapılan ödevler açıklanarak düzelttirilir. Verilen proje veya performans ödevleri, öğretmenlerin gözetiminde okulda yapılır. Değerlendirme Öğrencilerimize eleştirel düşünme, analiz etme, yorumlama, tahmin etme, problem çözme gibi bilgi ve becerilerini ölçmeye yönelik uygulamalar yapılır. 1. , 2. , 3. Sınıflardaki öğrencilerimizin değerlendirme sonuçları, yıl sonu başarı ortalamalarına etki etmez. Bu değerlendirme, öğrencilerimizin eksiklerini tespit etmek ve eksikleri gidermek amacıyla yapılır. 4. sınıfta sınavlar önceden öğrencilere duyurulan gün ve saatte yapılır. Sınav sonuçlarına göre eksiği olan öğrencilere ek çalışmalar yapılır.

Bireysel Eğitim Sistemi (BES)

 • Özel Bağ İlkokulunda uyguladığımız eğitim sistemimizde amacımız, çağımızın gereksinimlerine uygun donanımlı bireyler yetiştirmektir. BES her düzeyde bireyin üstün oldukları kişisel beceri alanlarına yoğunlaşarak olan zekâ sınıfları üzerinde yoğunlaşarak, zayıf olduklarını alanları yükseltmeyi hedefler. Ayrıca BES ile öğrencilerin üst düzey düşünce becerileri kazanmaları ve kazanmış oldukları bu becerileri yaşam boyu uygulamaları hedeflenmiştir. Eğitim sistemimiz oluşturulurken temel aldığımız eğitim modelleri Çoklu Zekâ Yaklaşımı, Proje Tabanlı Öğrenme ve Zenginleştirilmiş Eğitim Modeli gelişmeleri ne olanak vererek bu yöntemlerde amaç öğrencilerin zekâ türlerinden üstünler bu alanlarda gelişmeleri olmuştur. İleride hem sevdikleri mesleklere sahip olmaları hem de standartları yüksek bir yaşam oldukları sürmelerine yardımcı olmaktır.

1.Sınıflarımız

6 Saat Türkçe Dersi

6 Saat English Main Course Dersi

5 Saat Matematik Dersi

4 Saat Hayat Bilgisi Dersi

2 Saat Eksik Tamamlama

2 Saat English Activities Dersi

2 Saat Görsel Sanatlar Dersi

2 Saat Kuranı Kerim Dersi / Okuma Becerileri Dersi (Seçmeli)

2 Saat Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi

2 Saat Robotik Kodlama Dersi / Derslere Hazırlık (Seçmeli)

2 Saat Serbest Etkinlik

2 Saat English Speaking Dersi

2 Saat Yüzme Dersi – Buz Pateni Dersi – Beden Eğitimi Dersi (Dönüşümlü)

1 Saat Satranç Dersi

1 Saat Rehberlik

1 Saat Müzik Dersi

1 Saat Minik Şefler Dersi

1 Saat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi

1 Saat Deney ve Tasarım Dersi

2.Sınıflarımız

6 Saat Türkçe Dersi

6 Saat English Main Course Dersi

5 Saat Matematik Dersi

4 Saat Hayat Bilgisi Dersi

2 Saat Serbest Etkinlik Dersi

2 Saat English Speaking Dersi

2 Saat Yüzme Dersi – Buz Pateni Dersi – Beden Eğitimi Dersi (Dönüşümlü)

2 Saat Eksik Tamamlama

2 Saat English Activities Dersi

2 Saat Görsel Sanatlar Dersi

2 Saat Kuranı Kerim Dersi / Okuma Becerileri Dersi (Seçmeli)

2 Saat Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersi

2 Saat Robotik Kodlama Dersi / Derslere Hazırlık (Seçmeli)

1 Saat Deney ve Tasarım Dersi

1 Saat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi

1 Saat Minik Şefler Dersi

1 Saat Müzik Dersi

1 Saat Rehberlik

1 Saat Satranç Dersi

3.Sınıflarımız

6 Saat English Main Course Dersi

5 Saat Türkçe Dersi

4 Saat Matematik Dersi

3 Saat Fen Bilimleri Dersi

3 Saat Hayat Bilgisi Dersi

2 Saat Almanca Dersi / Arapça Dersi / Rusça Dersi (Seçmeli)

2 Saat Eksik Tamamlama

2 Saat English Activities Dersi

2 Saat Görsel Sanatlar Dersi

2 Saat Kuranı Kerim Dersi / Okuma Becerileri Dersi (Seçmeli)

2 Saat Serbest Etkinlik

2 Saat English Speaking Dersi

2 Saat Yüzme Dersi – Buz Pateni Dersi – Beden Eğitimi Dersi (Dönüşümlü)

1 Saat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi

1 Saat Laboratuvar Deneyleri

1 Saat Rehberlik

1 Saat Müzik Dersi

1 Saat Minik Şefler Dersi 1 Saat Satranç Dersi 2 Saat Robotik Kodlama Dersi / Derslere Hazırlık (Seçmeli)

4 Saat Etüt

4.Sınıflarımız

6 Saat English Main Course Dersi

5 Saat Türkçe Dersi

4 Saat Matematik Dersi

3 Saat Fen Bilimleri Dersi

3 Saat Sosyal Bilimler Dersi

2 Saat Görsel Sanatlar Dersi

2 Saat Robotik Kodlama Dersi / Derslere Hazırlık (Seçmeli)

2 Saat Almanca Dersi / Arapça Dersi / Rusça Dersi (Seçmeli)

2 Saat English Speaking Dersi

2 Saat Yüzme Dersi – Buz Pateni Dersi – Beden Eğitimi Dersi (Dönüşümlü)

2 Saat English Activities Dersi

2 Saat Eksik Tamamlama

2 Saat Serbest Etkinlik

2 Saat Kuranı Kerim Dersi / Okuma Becerileri Dersi (Seçmeli)

1 Saat Laboratuvar Deneyleri

1 Saat Satranç Dersi

1 Saat Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi

1 Saat Rehberlik

1 Saat Müzik Dersi

1 Saat Minik Şefler Dersi

4 Saat Etüt

Projeler

Okulumuzda e-twinning, Eko Okul ve Erasmus + projeleri gerçekleştirilmektedir.

2018/2019 Eğitim Öğretim yılında İtalya, Hırvatistan, Polonya, Litvanya, Romanya, Yunanistan, Slovakya, Ukrayna ve Sırbistan’dan okulların katılımcı olarak dahil olduğu Traditional Children’s Games (Geleneksel Çocuk Oyunları) Projesi okulumuz tarafından e-twinning üzerinden koordine edilmektedir. Tamamen İngilizce olarak hazırladığımız ve katılan ülkelerin tüm geleneksel çocuk oyunlarının İngilizceye çevrilerek kitaplaştırılacağı projemize dünya ülkelerinden gelen bu yoğun ilgi öğrencilerimizin ilgi ve heyecanını artırmıştır. Çocuklarımızın BİT ve İngilizce gelişimleri bu proje sayesinde daha da kapsamlı bir hal almıştır.

Yine e-twinning üzerinde katılımcı olarak bulunduğumuz CLILing Mythology (CLIL tabanlı Mitoloji) Projesinde de altı farklı ülkeden okullar bulunmaktadır. İtalya’nın koordinasyonunda gerçekleşen projede çocuklarımız destanlarımızı İngilizce olarak yazmakta ve dramatize etmektedir. Online platform olan e-twinning twinsapce aracılığıyla destanlarımızı dünyaya Bağ Koleji öğrencileri tanıtmaktadırlar.

e-twinning projelerinin sonunda projelere dahil olan tüm öğretmen ve öğrencilerimiz uluslararası geçerliği bulunan sertifikaların sahibi olacaklardır.

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Programa iki yıldır dahil olan okulumuzda, öğrencilerimiz hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program sayesinde Çevre Dostu Bağ Koleji Öğrencileri okulumuzda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

İkinci yılımız olan bu yıl sonunda okulumuz Yeşil Bayrak kazanacak ve Eko Okul olduğunu belgeleyecektir.

Erasmus + Projeleri için de çalışmalara başlayan okulumuz, özellikle farklı ülkelerle öğrenci değişimi projeleri üzerinde durmaktadır. 2014-2020 yılları arasında uygulanacak olan Erasmus+ Programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının arttırılması amaçlanıyor. Erasmus+ Programı; eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarını kapsamaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

      BAĞ KOLEJİ ’nde , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Biriminin amacı psikolojik açıdan sağlıklı, kendini tanıyan ve düzgün şekilde ifade edebilen, öz güveni yüksek bireylerin yetişmesine destek olmaktır. Bu amaç doğrultusunda rehberlik hizmetleri çalışmalarında önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışıyla hareket eder. Öğrencilerin bilişsel, sosyo-duygusal, gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürülür.

Bağ Koleji Rehberlik Birimi olarak ilkelerimiz;

 • Her birey bizler için önemli ve değerlidir. Bireyler olduğu gibi kabul edilir; yargılanmaz.
 • Bireyler başkaları ile kıyaslama yapılmaz.
 • Saygı ve gönüllülük çok önemlidir. Her bireye saygı duyulur ve yürütülecek süreçlere gönüllü olarak katılımı hedeflenir.
 • Çalışmalarımızda gizlilik esastır. Yapılan test ve envanter sonuçları gerekli görüldüğü durumlarda gerekli görülen kişilerle paylaşılır.
 • Tüm öğrencilere ulaşmak esastır. Bu nedenle tüm öğrencilerimizin gelişimini olumlu yönde etkileyecek çalışmalar planlanır.

Rehberlik servisinin öğrenciye yönelik birçok hizmeti bulunmaktadır.

Bireysel Danışmanlık

Öğrencilerin karşılaştıkları duygusal, sosyal ve akademik alandaki zorlukların çözümü ve kendilerini daha iyi tanıma, yeteneklerinin farkına varmaları konusunda bireysel düzeyde danışmanlık yaparak, öğrencilere yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Problem odaklı bir danışmalık anlayışından öte, tüm öğrencilerle görüşülmesi gerekliliği ilkesi doğrultusunda problemi olsun veya olmasın, tüm öğrencilerle rehberlik odasında görüşülmek hedeflenmektedir. Problemi olan çocuklar  gerekli belli sıklıkta görüşmeye alınarak, gerekli görüldüğü takdirde, gerekli olduğu kadarıyla ilgili öğretmene ve veliye geri bildirim verilmektedir.

 Yönlendirme

Rehber öğretmen, öğrencinin yoğun desteğe ihtiyaç duyduğu durumlarda (özel eğitim, terapi vb.)  ihtiyaca yönelik uzmanlara yönlendirme yaparak, yönlendirici işlevini yerine getirir.

Sınıf Rehberlik Etkinlikleri

Okulumuzda her sınıfta, haftada bir ders saati olmak üzere rehberlik dersleri bulunmaktadır. Rehberlik derslerinde rehber öğretmen gözetiminde çeşitli test ve envanterler uygulanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin sınıf ortamındaki davranışları rehber öğretmen tarafından birebir gözlemlenerek, akademik başarının önündeki engeller tespit (öğrenme güçlüğü, hiperaktivite, dikkat dağınıklığı vb.) edilmeye çalışılmaktadır.

 Sınıf içi etkinliklerde;

Arkadaşlık İlişkileri,

Takım olma, iş birliği, paylaşma,

İletişim becerileri,

Dikkat çalışmaları,

Test çözme teknikleri,

Okulda ve dışarıda uymamız gereken kurallar,

Duyguları tanıma ve doğru ifade edebilme gibi alt başlıklarda aktiviteler yapılır.

Öğretmen Görüşmeleri

Rehberlik birimi, derse giren tüm öğretmenlerle iletişim halindedir. Belli aralıklarla öğretmenlerle sınıftaki tüm öğrenciler hakkında rehberlik odasında  görüş alışverişinde bulunulmaktadır. Edinilen bilgiler ışığında çalışmalar yürütülmektedir. Gerekli görülen durumlarda öğrencilerle görüşülmekte veliye bilgi verilmektedir.

Veli görüşmeleri

Rehberlik birimi olarak veli görüşmeleri, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir. Veli okula davet edilerek, yüz yüze görüşme sağlanmaktadır.

Öğrenciye Yönelik Seminer Çalışmaları

Rehberlik servisi tarafından öğrencilere çeşitli konularda (verimli ders çalışma, zamanı nasıl planlamalıyım, teknoloji bağımlılığı, öfke kontrolü, akran zorbalığı, hijyen eğitimi, mahremiyet eğitimi… gibi) bilgi vermek amacıyla rehberlik saatlerinde seminer çalışmaları yapılmaktadır.

VELİ SEMİNERLERİ 

 Yıl içinde çeşitli konularda uzman konuklar tarafından velilerin ihtiyaç duyduğu konularda seminerler düzenlenmektedir.

Yabancı Dil Eğitimi

YABANCI DİL EĞİTİMİ okulumuzda İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça dillerinde gerçekleştirilir.

Tüm sınıflarımızda haftada 10 saat İngilizce Dersi verilmektedir. Altı saat English Main Course (ana ders) ve iki saat English Activities derslerine Türk vatandaşı öğretmenlerimiz eşlik ederken iki saat English Speaking dersine ana dili İngilizce olan öğretmenlerimiz eşlik etmektedir. Haftada toplam on saat olan İngilizce derslerimiz tamamen uygulamaya dönüktür. Cambridge yayınları ile hem online hem yüz yüze eğitimlerimiz yapılmaktadır. İngilizce eğitimi çocuklarımız tarafından okulumuzda yüz yüze evde de online olarak sürmekte, bu sebeple çocuklarımız günün her saatinde doğal olarak İngilizce öğrenmeye devam etmektedirler. Çocuklarımızın günlük hayatta problem çözme becerilerini gösterirken kendilerini İngilizce olarak ifade edebilmeleri, hayatlarını İngilizce konuşarak devam ettirebilecek yeterliğe ulaşmaları yegâne hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda okulumuz bulunduğu bölgede Cambridge Sınav Merkezi olan tek okuldur. Cambridge sınavlarında da uygulama alanlarında bölgesinin lideri konumundadır.

Üçüncü sınıftan itibaren İngilizce Derslerimize ek olarak seçmeli yabancı dillerimiz başlamaktadır. Öğrencimizin seçimi doğrultusunda Almanca, Rusça ya da Arapça dillerinde eğitim verilmektedir. Öğrencimiz seçtiği dilin dersini haftada iki saat olarak Seçmeli Yabancı Dil dersliğimizde alanında uzman öğretmenlerimizden alır.

STEM Eğitimi ve Robotik Kodlama

STEM EĞİTİMİ VE ROBOTİK KODLAMA eğitimi okulumuzda anlaşmalı olduğumuz firmanın alanında uzman hocaları tarafından STEM modelli olarak verilmektedir. Hem Bilgisayar Laboratuvarımızda hem de Robotik Kodlama atölyemizde devam eden eğitimlerimiz uygulama ve Bilişim Teknolojileri entegre temellidir.

Robotik; bilgisayar, yazılım, makine ve kontrol birimleri ile beraber uzay bilimlerini de içine alan ortak bir çalışma alanıdır. Birçok mühendislik disiplinin bir araya gelmesiyle beraber ortaya çıkmaktadır. Çünkü robotik alanında belli koşullara göre çalışabilmesi, mekanizmaların tasarlanması, bunların kontrollerinin gerçekleştirilmesi için elektronik donanımların eklenmesi ve dijital ortamda kontrollerinin sağlanması için birçok mühendislik dalının bir arada çalışması gerekmektedir.

Bağ Koleji öğrencileri bu eğitimi en iyi seviyede hazırbulunuşluklarına göre birebir ilgi görerek almaktadırlar. Mühendislik zekâsı olarak bilinen Mantıksal Matematiksel Zekâ türünün gelişimine önemli katkısı olan bu ders okulumuzda haftada iki saat olarak uygulanmaktadır.

Akıl Oyunları

Okulumuzda Satranç Dersi, alanında uzman antrenörümüz tarafından Akıl Oyunları Sınıfında verilmektedir. Tüm sınıf seviyelerimizde haftada bir saat zorunlu satranç dersi yer almaktadır. Düşünme ve strateji kurarak problem çözme yeteneğini geliştiren en önemli spor şüphesiz ki satrançtır. Bağ Koleji öğrencileri hayatta karşılaşacakları problemlere okullarında gördükleri eğitim sayesinde hazır hale gelirler, Satranç Dersi de bunun en önemli aşamalarından biridir.

Minik Şefler

Bağ Koleji olarak geleceğe güvenle bakan, kendisine güvenen, teknolojiye hâkim, yabancı dillere aşina bireyler yetiştirmek ve öğrencilerimizin ufkunu genişletmek her zaman öncelikli amacımızdır. Ancak günümüzde “sosyalleşme, bireysel ihtiyaçları karşılayamama, popüler kültür, hazır ve kolay elde etme” gibi sorunlarla da çocuklarımız karşı karşıyadır. Tüketime dayalı bir gelecek yerine üretebilen, ayakları üzerinde durabilen aynı zamanda geleneklerinden kopmamış bireylerle daha sağlıklı bir gelecek için Minik Şefler dersini okulumuzda sürdürmekteyiz. Kendisine ait Minik Şefler Atölyesinde devam eden derslerimizde çocuklarımız turşu yapımından yoğurt yapımına, sofra adabından adab-ı muaşeret kurallarına, kaşkol yapımından süs eşyaları yapımına kadar birçok başlıkta üretim yaparak eğlenmekte ve öğrenmektedirler.

Yüzme+Paten+Beden Eğitimi

BEDEN EĞİTİMİ derslerimiz çeşitli başlıklar altında devam etmektedir. Dört haftalık süreçte ilk hafta okulumuz binasında bulunan yarı olimpik yüzme havuzumuzda iki saat Yüzme Dersi, ikinci hafta iki saat Buz Pateni Dersi, üçüncü hafta iki saat Yüzme Dersi, dördüncü hafta iki saat Beden Eğitimi Dersi yapılmaktadır. Çocuklarımız ayda 4 saat yüzme, 2 saat Buz Pateni, 2 Saat Beden Eğitimi Dersi görmektedirler.

Yüzme Dersleri

40 cm ve 140 cm derinliğe sahip iki farklı havuzumuzda verilen derslerimizde çocuklarımız ısınma aşamalarından başlayarak yüzmeye geçerler. Uzman yüzme antrenörlerimiz ve cankurtaran eşliğinde işlenen derslerimizde her öğrencimiz hazırbulunuşluk düzeyine göre değerlendirilir ve öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunulur. Öğrencilerimiz havuz öncesi ve sonrası duşlarını kendilerine özel kabinlerde alırlar, kıyafetlerini çıkarmalarına, giymelerine ve saçlarını kurutmalarına birebir yardımcı personellerimiz sınıf öğretmenlerimizin gözetiminde eşlik eder. Kız öğrencilerimizin soyunma odaları ve giyinme kabinlerinin olduğu alandan havuzlarımıza mahrem geçiş mevcuttur. Havuzlarımızın bakım ve temizliği düzenli olarak gerçekleştirilir. Çocuklarımızın sağlığı Bağ Kolejinde her zaman ilk sıradadır.

Buz Pateni Dersleri

Okulumuzda bulunan Buz Pateni Pistinde gerçekleşen derslerimizde çocuklarımıza alanında uzman öğretmenlerimiz eşlik ederler. Çocuklarımızın hazırbulunuşluk düzeyine göre yapılan derslerde her öğrencimizle özel olarak ilgilenilir ve gelişimlerine katkıda bulunulur. Çocuklarımızın kullandıkları patenler ders bitiminde yardımcı personellerimiz tarafından dezenfekte edilerek bir sonraki derse hazırlanırlar.

Beden Eğitimi Dersi

Okulumuzda bulunan spor salonumuzda ya da okul bahçemizde gerçekleştirilen ve Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında yer alan tüm aktivitelerin çocuklarımıza aktarıldığı derslerimizde öğretmenlerimiz gerekli tüm alanlarda çocuklarımızı en iyi şekilde eğitirler.

SAĞLIK HİZMETİ

Okulumuz SAĞLIK BİRİMİ düzenli olarak öğrencilerimizin göz; ağız, diş ve çeşitli sağlık taramalarından geçmesini sağlar. Düzenli aralıklarla yapılan bu taramalarda göze çarpan sorunlar anında velilerimizle paylaşılır. 09.00-17.30 saatlerinde okulumuzda bulunan hemşiremiz tarafından koordine edilen ve okul revirimizde hizmet veren Sağlık Birimimiz, okulumuzda yaşanan kazalara anında ilk müdahalede bulunarak gerekli hallerde sağlık kuruluşuna ve istisnasız olarak tüm olaylarda velimize bilgi verir. Çocuklarımızın hastalıkları ve sürekli hastalıklarında da ilaç takibini Sağlık Birimimiz gerçekleştirmektedir.

Güvenlik

Okulumuzda GÜVENLİK en üst düzeydedir. Velilerimiz günün her saati okulumuza ulaşıp iletişim sağlayabilirler. Gece ve gündüz olmak üzere okulumuzda güvenlik görevlimiz bulunur. Çocuklarımız gün içerisinde, velilerimizden izin alınarak okulumuzca yapılan etkinlikler dışında, kesinlikle bahçe dışına çıkamazlar. Çocuğumuz sabah okul kapısından teslim alınır ve akşam öğretmeni tarafından velisine ya da servis görevlisine teslim edilir. Kayıt esnasında belirtilen kişi dışında çocuğumuzla görüşmek, konuşmak ya da onu okuldan almak isteyen biri olduğunda, birinci derece yakını da olsa anında velimiz durumdan haberdar edilir ve velimizin direktifi doğrultusunda adım atılır. Veli girişi ve veli bekleme alanlarımız kesinlikle çocuklarımızın bulunduğu alanlardan bağımsız alanlardır. Çocuklarımız sabah 07.30 ile akşam 18.30 arasında okulumuzda öğretmenlerimizin gözetimindedir. Gün içerisinde 1. Sınıflarımızın bahçesi ayrı, 2, 3 ve 4. sınıflarımızın bahçeleri ayrıdır.

K12NET Mobil

K12NET MOBİL uygulaması sayesinde velilerimiz öğrencilerimizin devam durumları, ödevleri, ödev sonuçları, sınav sonuçları, sınav analizleri hakkında cep telefonuna gelen bildirimle anında haberdar olurlar. Velilerimiz okul duyuruları, notlar ya da ödevler için farklı farklı programlar kullanmak yerine sadece bir uygulama ile tüm gelişmeleri anında cep telefonlarından takip edebilir, aynı uygulamadan okulumuzla anında iletişime geçebilirler.

 

Veli Görüşme Saatleri

Öğretmenlerimiz ile görüşmek isteyen velilerimiz belirtilen saat aralıklarında görüşebilirler.

ASENA KÜBRA KARATAŞ PAZARTESİ = 10.40-12.10
BAYRAM KURNAZ ÇARŞAMBA= 12.50-13.30
ESRA DEMİRCİ CUMA= 12.50-14.20
FATMA TOPAL ÇARŞAMBA=12.50-14.20
GÜLŞAH BİRKAN ÇARŞAMBA=12.50-13.30
HALİDE KİBAR CUMA=13.40-15.10
HÜSNE ÇIRAKOĞLU PERŞEMBE= 11.30-12.10
İLHAN ÇANKAYA SALI= 15.30-16.50
İSRAFİL TÜRKSOY PAZARTESİ=12.50-14.20
YASEMİN ERDOĞRUCA ÇARŞAMBA=12.30-15.10
MÜJDE ÇİÇEK PERŞEMBE= 14.30-16.10
NURAN ÇİMEN PERŞEMBE= 15.30-16.50
ÖZLEM ALKAN CUMA= 9.55-10.30
PERVİN  ALPTEKİN ÇARŞAMBA= 13.40-15.10
RABİA SEVAL ŞENGÜL Rehberlik Servisi Randevu ile Çalışmaktadır.
RAHMA PARLAK SALI= 15.30-16.10
SERHAT GÜZELCAN PERŞEMBE= 10.40-12.10
AYŞE KAYALIOĞLU PERŞEMBE= 12.50-14.20
YAĞMUR GÜNEY PAZARTESİ= 11.30-12.10
ARMAĞAN UZAL SALI= 9.55-11.20
EBRU YILMAZ PAZARTESİ= 12.50-13.30
FİGEN DENİZ SALI= 16.20-16.50
HAVVA ALTINOK SALI= 15.30-16.10
NAİME SAKALLI SALI= 12.50-13.30
SEMA NARMANLI ÇARŞAMBA= 13.40-14.20
SÜREYYA ŞÜKÜROĞLU CUMA= 14.30-15.10

www.mersindugun.com - sekabet -
dinamobet.club
- Antalya escort -

Trbet giriş

-

Benjabet giriş

- Süperbetin giriş - lidyabetting.com - 1xbet giris - grandbetting yeni giriş