Anadolu Lisesi

2016-2017 eğitim öğretim yılında Ahimesut Mahallesi 1771. Cadde 10 numarada eğitim öğretim hayatına başlayan AHİMESUT BAĞ ANADOLU LİSESİ kısa sürede bölgemizin yıldız okulu olma potansiyeline ulaşmıştır. Bu başarı tesadüfi değil, disiplinli ve nitelikli çalışmanın ürünüdür.

Öğrencilerimizi MEB müfredat programının akademik kazanımlarının yanı sıra, üniversite giriş sınavlarında başarılı kılmanın ötesinde, onların değişen dünyada etkin bireyler olabilmeleri adına gerekli becerileri kazanabilmelerini sağlamak AHİMESUT BAĞ ANADOLU LİSESİNİN temel felsefesini oluşturmaktadır. Öğrencilerimizi çok yönlü olarak yetiştirmekte, “Yaşam boyu öğrenme” becerisini ve amacını kazandırma ilkesinden yola çıkarak, onları sadece akademik değil sanatsal, kültürel ve sportif açılardan da desteklemekte, bütüncül gelişimlerini önemsemekteyiz.

Okul olarak amacımız araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünme becerilerini geliştiren, elde ettiği bilgiyi doğru kullanıp kişisel gelişimine katkıda bulunan  bireyler yetiştirmektir. Bu hedef doğrultusunda, edindikleri bilgilerin öğrencilerimizde kalıcı ve kullanılabilir olması amacıyla verilen ödev ve projelerin önemi büyüktür. Bu nedenle Bağ Lisesi Öğretmenleri, dersin amacına uygun, öğrenciyi düşünmeye yönlendiren ve sınıftaki öğrenmeyi destekleyen ödevleri vermeyi, projeleri uygulamayı hedeflemektedir.

Öğrencilerimizin üniversite sınavlarına hazırlanma süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla, okulumuzda sınava hazırlık çalışmaları planlanır ve yürütülür. Öğrencilerimizi Yüksek Öğretime Giriş Sınavlarına en iyi biçimde hazırlamak amacıyla 9. Sınıftan itibaren yürüttüğümüz TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)’ye yönelik tüm akademik çalışmaları 11. ve 12. Sınıf düzeyinde yoğunlaştırarak sürdürmekteyiz. Uyguladığımız TYT ve YKS tarama ve deneme sınavlarının çoğu Türkiye genelinde uygulanmakta olup bu sayede öğrencilerimiz hem eksiklerini hem de genel sıralamadaki yerlerini görme olanağı bulmaktadırlar. Tarama ve deneme sınav sonuçları Akademik İzleme Birimimizce değerlendirilerek, öğrencilerimize konu analizli sınav karnesi ve aylık gelişim raporları sunulmaktadır.

Öğrencilerimizin; sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlarda gelişimlerine, kendilerini tanımalarına, kendilerine ve başkalarına saygılı olmalarına, sorun çözme becerilerinin gelişimine, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardımcı olmayı hedeflerken bunların sağlanmasında siz velilerimizin desteği bizler için olmazsa olmazımızdır. PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışma) Servisi ihtiyaç duyduğu durumlarda veli ile iletişim kurmakta ve görüşme yapmak için okula davet etmektedir. Bu bireysel görüşmelere ihtiyaç durumunda çocuk ya da ergen de katılabilmektedir. Sorunun içeriğine bağlı olarak görüşmeler düzenli olarak devam etmektedir. Bireysel veli görüşmeleri randevu sistemiyle yapılmaktadır.

AHİMESUT ANADOLU LİSESİ öğrencileri, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı, toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı yüksek, bilimsel düşünen, yaratıcı çözümler üreten, farklılıklara saygı gösteren, sosyal sorumluluk bilincine sahip, yabancı dilini yaşamında etkili bir şekilde kullanan, yüksek ahlaklı ve özgüveni yüksek bireyler olarak yetişmektedir.

Bağ Okulları olarak sizleri de aramızda görmekten büyük gurur ve onur duyarız.

Fen Lisesi

2016-2017 eğitim öğretim yılında Ahimesut Mahallesi 1771. Cadde 10 numarada eğitim öğretim hayatına başlayan AHİMESUT BAĞ FEN LİSESİ kısa sürede bölgemizin yıldız okulu olma potansiyeline ulaşmıştır. Bu başarı tesadüfi değil, disiplinli ve nitelikli çalışmanın ürünüdür.

Ekonomik ve toplumsal gelişmenin en önemli unsurlarından birisi de bilim ve teknolojideki bilgi birikimidir Eğitimde bu bilinçle hareket eden AHİMESUT BAĞ FEN LİSE’mizde TÜBİTAK, Matematik ve Fen Olimpiyatları çalışmalarına büyük önem verilmekte sene içerisinde uzman bir öğretmen kadrosu tarafından çalışmalar sistemli bir şekilde yürütülmektedir.

AHİMESUT BAĞ FEN LİSE olarak ülkemizin ihtiyacı olan alanlarda bilim insanı yetiştirmek; yarışma, burs ve eğitim programları aracılığı ile öğrencileri yönlendirmek ve teşvik etmek, bilim insanlarına destek vermek, toplumda bilim ve teknoloji kültürünün oluşmasına yardımcı olmak temel ilkelerimiz arasında yer almaktadır. Bu bilinçle hareket eden Fen Lisemiz MATEMATİK – FEN OLİMPİYAT çalışmaları ile öğrencilerimize destek vermektedir.

Okul olarak amacımız araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünme becerilerini geliştiren, elde ettiği bilgiyi doğru kullanıp kişisel gelişimine katkıda bulunan  bireyler yetiştirmektir. Bu hedef doğrultusunda, edindikleri bilgilerin öğrencilerimizde kalıcı ve kullanılabilir olması amacıyla verilen ödev ve projelerin önemi büyüktür. Bu nedenle Bağ Lisesi Öğretmenleri, dersin amacına uygun, öğrenciyi düşünmeye yönlendiren ve sınıftaki öğrenmeyi destekleyen ödevleri vermeyi, projeleri uygulamayı hedefler.

Öğrencilerimizin üniversite sınavlarına hazırlanma süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla, okulumuzda sınava hazırlık çalışmaları planlanır ve yürütülür. Öğrencilerimizi Yüksek Öğretime Giriş Sınavlarına en iyi biçimde hazırlamak amacıyla 9. Sınıftan itibaren yürüttüğümüz TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)’ye yönelik tüm akademik çalışmaları 11. ve 12. Sınıf düzeyinde yoğunlaştırarak sürdürmekteyiz. Uyguladığımız TYT ve YKS tarama ve deneme sınavlarının çoğu Türkiye genelinde uygulanmakta olup bu sayede öğrencilerimiz hem eksiklerini hem de genel sıralamadaki yerlerini görme olanağı bulmaktadırlar. Tarama ve deneme sınav sonuçları Akademik İzleme Birimimizce değerlendirilerek, öğrencilerimize konu analizli sınav karnesi ve aylık gelişim raporları sunulmaktadır.

Öğrencilerimizin; sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlarda gelişimlerine, kendilerini tanımalarına, kendilerine ve başkalarına saygılı olmalarına, sorun çözme becerilerinin gelişimine, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardımcı olmayı hedeflerken bunların sağlanmasında siz velilerimizin desteği bizler için olmazsa olmazımızdır. PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışma) Servisi ihtiyaç duyduğu durumlarda veli ile iletişim kurmakta ve görüşme yapmak için okula davet etmektedir. Bu bireysel görüşmelere ihtiyaç durumunda çocuk ya da ergen de görüşmeye davet edilmektedir. Sorunun içeriğine bağlı olarak görüşmeler düzenli olarak devam etmektedir. Bireysel veli görüşmeleri randevu sistemiyle yapılmaktadır.

AHİMESUT FEN LİSESİ öğrencileri, Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı, toplum ve ülke sorunlarına karşı farkındalığı yüksek, bilimsel düşünen, yaratıcı çözümler üreten, farklılıklara saygı gösteren, sosyal sorumluluk bilincine sahip, yabancı dilini yaşamında etkili bir şekilde kullanan, yüksek ahlaklı ve özgüveni yüksek, sanatsal, kültürel ve sportif açılardan  başarılı bireyler olarak yetişmektedir.

Bağ Okulları olarak sizleri de aramızda görmekten büyük gurur ve onur duyarız.

9.-10.-11. Sınıflar

 • 5 gün eğitim öğretim yapılmaktadır.
 • Okulumuzda saat 09.00-16:50 arası günde toplam 9 saat eğitim – öğretim verilmektedir.
 • Ders programının içerisine dağıtılmış şekilde her dersten 1 saat soru çözüm saatleri bulunmaktadır.
 • Haftanın üç günü 17:00- 17:30 saatleri arasında branş soru çözüm saatleri yapılmaktadır.
 • Dönem içerisinde öğrenci performansını artırmak için toplam 8 adet deneme sınavı yapılmaktadır.
 • Öğrencilerimizin ders dışı çalışmalarını izlemek için haftalık soru hedefleri ve takip kitapçıkları verilmekte, bu kitapçıklar veli, sınıf öğretmeni ve idari olarak haftalık kontrol edilmektedir.

[siteorigin_widget_vc]

12. Sınıflar

 • 6 gün eğitim öğretim yapılmaktadır.
 • Okulumuzda saat 09.00-16.50 arası günde toplam 9 saat eğitim – öğretim verilmektedir.
 • Sayısal ve eşit ağırlık öğrencilerine yönelik yoğun ders programları uygulanmaktadır.
 • Ders programının içerisine dağıtılmış şekilde her dersten 1 saat soru çözüm saatleri bulunmaktadır
 • Haftanın üç günü öğrencilerin konu eksikleri belirlenip 17:00- 17:30 saatleri arasında branş tekrar dersleri planlanmaktadır.
 • TYT-YKS sınavlarına yönelik her 15 günde bir deneme sınavları yapılmaktadır.
 • Cumartesi günleri 09.30-13.30 arasında ek dersler yapılmaktadır.
 • Öğrencilerimize dağıtılan takip formları ile öğrencilerin haftalık çalışmaları veli, sınıf öğretmeni ve idari olarak kontrol edilmektedir.
 • Düzenlenen seminerlerle öğrencilerin verimli ders çalışmaları ve sınav kaygılarının azalması sağlanmaktadır.
 • Meslek tanıtım günleri ve üniversite gezileri ile öğrencilerin hedeflerine yönelik isteklendirme eğitimleri yapılmaktadır.

Türk Dili Ve Edebiyatı

 • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİNİN İŞLENİŞİ

Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım (ortak ve seçmeli) derslerinde, öğrencilerimizin, Milli Eğitimin temel ilke ve amaçları doğrultusunda, yazılı ve sözlü anlatım becerilerini geliştirerek, Türkçeyi doğru ve etkili kullanması, çok yönlü, sistematik ve eleştirel  düşünme bilincine ulaşması, edebiyatı kültürel ve estetik boyutuyla özümsemesi ve yaşamına bir değer olarak katması hedeflenmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi;

Anadolu Lisesinin 9,10 ve 11 Sayısal Sınıflarında 5 Saat,

11 Eşit Ağırlıklı Sınıflarında 7+2 (YKS) = 9 Saat,

12 Sayısal Sınıflarında Dil Anlatım olarak 3 Saat

12 Eşit Ağırlıklı Sınıflarında Edebiyat 5, Dil Anlatım 5 saat

Fen Lisesinin 9. Sınıflarında 4 Saat

10.ve 11. Sınıflarında 5 Saat,

12.Sınıflarında 3 Saat olarak işlenir.

Türk Dili ve Edebiyatı Derslerinde Amaç:

 • Metinlerdeki sanat değerlerini sezmeyi, dilin metinde kazandığı anlamları kavramayı ve metni yorumlamayı sağlayacak becerileri kazandırma
 • Benzer ve farklı metinleri birbiriyle karşılaştırıp bunlardan sonuçlar çıkarabilme
 • Sanat metinlerini inceleyip onları yorumlayabilecek seviyeye ulaşma
 • Dili kullanma becerisin geliştirebilme
 • Kazandıkları dil becerileri ile kendilerini her düzeyde sözlü ve yazılı olarak iyi, doğru ve güzel ifade etme
 • Her türlü Türkçe metni doğru anlayıp yorumlayabilme alışkanlığı kazanma
 • Türkçenin söz varlığını, anlam ve anlatım zenginliğini kavratma
 • Konuları metinler üzerinden işleme; metin çözümleme sürecinde verileri doğru irdeleme, önyargısız ve  nesnel değerlendirme
 • Düşünce ve hayal ufuklarını geliştirecek, yaratıcılıklarını pekiştirecek etkinlikler tasarlama ve uygulamadır.

Tarih

 • TARİH DERSİNİN İŞLENİŞİ

Bağ Anadolu ve Fen Lisesi Tarih derslerinde; öğrencilerimizi tarihe duyarlı ve tarih bilincine sahip bireyler olarak yetiştirmek temel hedefimizdir. Bu amaçla, milli değerleri merkeze alarak evrensel değerlere saygılı olmaya önem verir, öğrencilerimizin haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren bireyler olarak yetişmesi için eğiti öğretim programlarımızı en ince ayrıntılarına kadar amaçlarımıza hizmet edecek şekilde düzenleriz. Tarih dersinin genel amaçları doğrultusunda, Atatürk ilke ve inkılaplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavratarak öğrencilerimizin laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatma çabalarında duyarlı olmalarını sağlarız.

Tarih Dersi;

Anadolu Lisesinin 9.ve 10. Sınıfında 2 Saat,

11 Eşit Ağırlık Sınıflarında 4 Saat+2 Saat (YKS) olmak üzere 6 Saat,

11 Sayısal Sınıflarında 1 Saat,

12 Sayısal Sınıflarında 1 Saat,

12 Eşit Ağırlık Sınıflarında 5 Saat

Fen Lisesinin 9 ve 10. Sınıflarında 2 Saat olarak işlenir.

Tarih Derslerinde Amaç:

 • Ulusal tarihimizi bilen, vatandaşlık bilincine sahip olma
 • Kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk almalarını sağlama
 • Farklı kültürlerin nasıl oluştuğunu bilme ve medeniyetler arasındaki farklılıkları kavrama
 • Tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanları kapsadığını fark etme
 • Barış, hoşgörü, karşılıklı anlayış, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlerin önemini kavrama
 • Türk tarihini ve Türk kültürünü oluşturan temel öğe ve süreçleri kavrama
 • Tarih boyunca kurulmuş uygarlıklar ve yaşayan milletler hakkında bilgi sahibi olma
 • Demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlerin öneminin farkında olarak, bunların korunması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmaktır.

Coğrafya

 • Coğrafya Dersinin İşlenişi

Bağ Anadolu ve Fen Lisesi Coğrafya derslerinde; öğrencilerin coğrafyanın kavramsal ve kuramsal tematik çerçevesini kavramalarının yanında coğrafi bilginin oluşum sürecinde başvurulan araştırma ve sunum tekniklerini kullanmaları öğretilir. Ülkemizin sahip olduğu kaynakları ve onları değerlendirme yolları, ülkemizin kalkınması için  alması gereken sorumluluk bilinci kazandırılır. Evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirmeleri, insan – doğa ilişkisi çerçevesinde sistemlerin işleyiş ve değişimini sorgulama ve kavrama becerileri kazanmaları sağlanır.

Coğrafya Dersi;

Anadolu Lisesinin 9 ve 10. Sınıflarında 2 Saat,

11 Eşit Ağırlık Sınıflarında 4 Saat+2 Saat YKS olmak üzere 6 Saat,

11 Sayısal Sınıflarında 1 Saat,

12 Eşit Ağırlık Sınıflarında 5 Saat,

12 Sayısal Sınıflarında 1 Saat,

Fen Lisesinin 9 ve 10. Sınıflarında 2 Saat

12.Sınıflarında 1 Saat olarak işlenir.

Coğrafya Derslerinde Amaç:

 • Milli Eğitimin temel ilke ve amaçları doğrultusunda, Coğrafya derslerimizde öğrencilerimizin; coğrafyanın kavramsal ve kuramsal tematik çerçevesini kavrama
 • Doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek korunma ve önlem alma yollarına yönelik uygulamalar geliştirme
 • Doğa ve insanın ürettikleri ve biriktirdikleri değerlere sahip çıkma
 • Coğrafî bilginin oluşum sürecini öğrenme, coğrafi bilgileri yaşamla ilişkilendirme
 • İnsan – doğa ilişkisi çerçevesinde sistemlerin işleyiş ve değişimini sorgulama ve kavrama
 • Bölgesel ve küresel ilişkiler açısından Türkiye’nin konumu ve coğrafi birikimini değerlendirmedir.

Matematik

 • MATEMATİK DERSİNİN İŞLENİŞİ

Bağ Anadolu ve Fen Lisesi matematik derslerinde, yaratıcı düşünce ve yorumlama gücünü geliştirmeyi, araştırma ve işbirliği içinde çalışma becerisini artırmayı, matematiksel problemleri çözme süreci içinde, matematiksel düşüncelerini, mantıklı bir şekilde açıklamayı, matematiksel terminoloji ve dilini doğru kullanabilen öğrenciler yetiştirmeyi hedefler.

Matematik Dersi;

Anadolu Lisesinin 9. Sınıfında 7 Saat,

10.Sınıfında 6 Saat+2 Saat (9. Sınıf tekrarı) olmak üzere 8 Saat,

11. Sayısal ve Eşit Ağırlık Sınıflarında 6 Saat+2 Saat (YKS) +2 Saat Geometri olmak üzere 10 Saat,

12 Sayısal ve Eşit Ağırlık Sınıflarında 12 Saat + 4 saat Geometri olmak üzere 16 Saat,

Fen Lisesinin 9. Sınıfında 7 Saat,

10.Sınıfında 6 Saat+2 Saat ( 9. Sınıf tekrarı) olmak üzere 8 Saat

11.Sınıflarında 6 Saat+2 Saat (YKS) +2 Saat Geometri olmak üzere 10 Saat,

12.Sınıflarında 12+4 Saat Geometri olmak üzere 16 Saat olarak işlenir.

Matematik Derslerinde Amaç:

 • Matematik ve Geometri Dersi Öğretim Programıyla öğrencilerin matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmeleri, bunlar arasında ilişkiler kurabilme
 • Tümevarım ve tümdengelim ile ilgili çıkarımlar yapabilme
 • Kendilerine özgü matematiksel düşünce ve akıl yürütme
 • Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin olarak kullanabilme
 • Problem çözme stratejileri geliştirebilme ve bunları günlük hayattaki problemlerin çözümünde kullanabilme
 • Model kurabilme, kurdukları modelleri sözel ve matematiksel ifadelerle ilişkilendirebilme
 • Matematiğin tarihî gelişimi ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolü ve değerini, diğer alanlardaki kullanımının önemini kavrayabilmedir.

Fizik

 • FİZİK DERSİNİN İŞLENİŞİ

Bağ Anadolu ve Fen Lisesi Fizik derslerinde; bilimsel sorgulamanın doğasını anlayan, bilimsel süreç becerilerini sorgulayan ve bu becerileri kullanabilen,  fiziğin günlük yaşam uygulamalarına önem veren, araştırmacı bir bakış açısına sahip öğrenciler yetiştirme hedeflenmektedir.

Fizik Dersi;

Anadolu Lisesinin 9. Sınıfında 3 Saat + 1 Saat Fizik Lab. Olmak üzere 4 Saat,

10.Sınıfında 2 Saat+1 Saat (9. Sınıf tekrarı) olmak üzere 3 Saat,

11.Sayısal Sınıflarında 5 Saat+2 Saat (YKS) olmak üzere 7 Saat,

12. Sayısal Sınıflarında 6 Saat,

Fen Lisesinin 9. Sınıfında 3 Saat + 1 Saat Fizik Lab. olmak üzere 4 Saat,

10.Sınıfında 2 Saat+1 Saat ( 9. Sınıf tekrarı) +1 Saat Fizik Lab olmak üzere 4 Saat,

11.Sınıflarında 5 Saat+3 Saat (YKS) olmak üzere 7 Saat,

12.Sınıflarında 6 Saat olarak işlenir.

Fizik Derslerinde Amaç:

 • Bilimsel yöntemleri gündelik yaşamlarında ve diğer disiplinlerle nasıl kullanacaklarını öğrenme
 • Bilimsel yöntemlerle teknoloji dünyasını daha iyi anlama
 • Laboratuvar malzemelerini tanıyarak kullanma
 • Bilim ile ilgili kavramlara karşı olumlu tutum geliştirme
 • Çevreye karşı ilgili ve duyarlı olma
 • Bilimsel düşünce üretebilme ve problem çözebilme
 • Toplum, çevre, etik kurallara uyma
 • Edindikleri bilgileri laboratuvar ortamında uygulama
 • Veriler toplayıp sonuca varmasına olanak sağlayacak fiziksel donanıma sahip olma
 • Daha sonraki akademik çalışmalarında ve gündelik yaşamlarında kullanmak üzere bilim ile ilgili beceriler geliştirmelerini sağlamaktır.

 • KİMYA DERSİNİN İŞLENİŞİ

Bağ Anadolu ve Fen Lisesi Kimya derslerinde; kimya biliminin tarihsel gelişimini, sebep sonuç ilişkileri temelinde tanıtma,  gündelik hayata girmiş çeşitli kimyasalların özellikleriyle işlevleri arasındaki ilişkiyi kavratma, kariyer bilinci ve girişimcilik açısından farkındalık oluşturma, edindikleri bilgi ve becerileri hayata dair farklı durumlar ile ilişkilendirme, kendi sağlıkları ve çevrenin korunmasında duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.

Kimya Dersi;

Anadolu Lisesinin 9. Sınıfında 2 Saat, + 1 Saat Kimya Lab. olmak üzere 3 Saat

10.Sınıfında 2 Saat+1 Saat (9. Sınıf tekrarı) olmak üzere 3 Saat,

11.Sayısal Sınıflarında 4 Saat+2 Saat (YKS) olmak üzere 6 Saat,

12. Sayısal Sınıflarında 6 Saat

Fen Lisesinin 9. Sınıfında 2 Saat + 1 Saat Kimya Lab. olmak üzere 3 Saat,

10.Sınıfında 2 Saat+1 Saat ( 9. Sınıf tekrarı) +1 Saat Kimya Lab olmak üzere 4 Saat,

11.Sınıflarında 4 Saat+3 Saat (YKS) olmak üzere 7 Saat,

12.Sınıflarında 6 Saat olarak işlenir.

Kimya Derslerinde Amaç:

 • Kimyasalların insan ve çevre sağlığı açısından etkilerine yönelik bilinç edinimi sağlama
 • Laboratuvar malzemelerini tanıyarak kullanma
 • Gözlem, veri toplama, deney gibi basit becerilerden yararlanarak problem çözme
 • Kimyanın çeşitli alanlarındaki farklı görüşleri eleştirel bir gözle karşılaştırma
 • Kavram ve modellerin açıklanmasında kimya terimlerini kullanma
 • Kimya biliminin temel kavram, ilke, yasa, model, teori ve becerilerini kazanarak, bu bilgi ve becerileri günlük hayatta kullanmalarını sağlama
 • Kimyasal teknolojilerin, çevre ve insan üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini fark edebilen, bilinçli bireyler yetiştirmektir.

Biyoloji

 • BİYOLOJİ DERSİNİN İŞLENİŞİ

Bağ Anadolu ve Fen Lisesi Biyoloji derslerinde; öğrencilerimizin biyolojiye ilişkin çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerlere sahip olmaları ve tüm bunları doğal dünyayı daha iyi anlamak için kullanmaları, sahip olduğumuz biyolojik zenginliklerin tanınmasına ve korunmasına yönelik gerekli bilinci kazanmaları, doğaya, çevresine ve başta kendisine saygı duyarak bunu hayatında uygulayabilme becerisi kazanmaları hedeflenmektedir.

Biyoloji Dersi;

Anadolu Lisesinin 9. Sınıfında 2 Saat, + 1 Saat Biyoloji Lab. olmak üzere 3 Saat

10.Sınıfında 2 Saat+1 Saat (9. Sınıf tekrarı) olmak üzere 3 Saat,

11. Sayısal Sınıflarında 4 Saat+2 Saat (YKS) olmak üzere 6 Saat,

12. Sayısal Sınıflarında 6 Saat

Fen Lisesinin 9. Sınıfında 3 Saat + 1 Saat Biyoloji Lab. olmak üzere 3 Saat,

10.Sınıfında 2 Saat+1 Saat ( 9. Sınıf tekrarı) +1 Saat Biyoloji Lab olmak üzere 4 Saat,

11.Sınıflarında 4 Saat+2 Saat (YKS) olmak üzere 6 Saat,

12.Sınıflarında 6 Saat olarak işlenir.

Biyoloji Derslerinde Amaç:

 • Doğayı anlayarak yaşadığını yorumlayabilme
 • Laboratuvar malzemelerini tanıyarak kullanma
 • Olaylar arasında sebep sonuç ilişkisi kurarak analitik düşünebilme,
 • Pozitif ve bilimsel bir görüşe sahip olabilme
 • Biyolojiye ilişkin çağın gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerlere sahip olma
 • Günlük hayatla ilgili sorunların çözümünde biyoloji bilgisini kullanma
 • Deney ve gözlemlerden toplanan verileri tablo, grafik, istatistiksel yöntemler veya matematiksel işlemler kullanarak sınıflandırma, düzenleme ve analiz etmedir.

 • Din Kültürü Dersinin İşlenişi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde, öğrencilerin vicdan ve düşünce özgürlükleri göz önünde bulundurularak, temel din kavramlarını öğrenmeleri, dini bilgiyi deneyimlerine göre yorumlayıp sosyal ve kültürel bağlam içinde benimsemeleri öğretilir.

Öğrencilerimizin İslam dininin inanç, ibadet, örf ve âdetler ile ahlak üzerindeki etkisini kavratmak temel hedeflerimizden biridir. Öğrencilerimizin dinî kavramlara hâkim, milli, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen, beden, zihin, ahlak, ruh, duygu bakımından dengeli ve sağlıklı gelişen, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen bireyler olarak yetişmeleri eğitim sistemimizin temel felsefesidir.

Din Kültür Dersi;

Anadolu Lisesinin 9. Sınıflarında 2 Saat

10.11. ve 12. Sınıflarında 1 Saat

Fen Lisesinin 9.10.11. ve 12. Sınıflarında 1 Saat olarak işlenmektedir

Din Kültürü Derslerinde Amaç:

 • İnanma ve yaşama özgürlüklerinin bilincine varmaları
 • Dinî inanç ve ibadetlerini başkalarının istismarına kapılmaksızın gerçekleştirmeleri
 • Dinî kavramları doğru anlayıp kullanmalarını
 • Doğru dinî bilgiler ile batıl inanç ve hurafeleri ayırt etmelerini
 • İslam dininin akıl ve bilimle uyum içinde olduğunu, din ve bilimin birbirinin alternatifi olmadıklarını kavramaları
 • Kendi inancı ile mutlu ve barışık olmaları
 • Başkalarının inanç ve yaşayışlarına hoşgörü ile yaklaşmaları
 • Ahlaki değerleri bilen ve bunlara saygı duyan erdemli kişiler olmaları
 • Dinin kültürü oluşturan unsurlardan biri olduğunu kavramaları
 • Dinî ve millî bayramların, milleti birleştiren temel değerlerden olduğunu kavramaları
 • Diğer dinleri temel özellikleriyle tanıyarak mensuplarına hoşgörüyle yaklaşmalarını sağlamaktır.

 • Felsefe Dersinin İşlenişi

Felsefe derslerinde; öğrencilerimizin felsefenin amaçları kavratılırken, boş inançlara, yersiz yargılara eleştirel bakış açısıyla yaklaşabilmeleri sağlanmaktadır. Evrendeki her şeye ilişkin duyabilecekleri merakı gidermelerine imkân sağlamak, gizli kalmış, açığa çıkmayı bekleyen, diğer bilim dallarının henüz araştırmaya başlamadığı konuları sorgulatma, düşüncelerde saklanıp kalmış ön kabulleri açığa çıkarma, düzeyli ve sistemli düşünebilmeyi sağlama becerileri derslerimizde işlenmektedir. Öğrencilerimizin akademik gelişimlerine katkı yapmak, özgürlük, adalet, eşitlik, sorumluluk, insan hakları, çevre, uygulamalı etik gibi değerler ve konularla ilgili bir bilinç oluşturmak derslerimizin temel hedeflerindendir.

Felsefe Dersi;

Anadolu Lisesinin 10. Sınıflarında 2 Saat,

11 Eşit Ağırlık Sınıflarında 2 Saat,

12 Eşit Ağırlık Sınıflarında 2 Saat,

 Fen Lisesinin 10. Sınıflarında 1 Saat olarak işlenmektedir.

Felsefe Derslerinde Amaç:

 • Felsefenin konusunu kavrayabilme
 • Felsefenin diğer alanlarla ilişkisini kavrayabilme
 • Doğru-evrensel-zorunlu bilginin imkânını kabul eden görüşleri kavrayabilme
 • Bilim ve felsefe arasındaki ilişkiyi kavrayabilme
 • Ahlak felsefesinin konusunu ve evrensel bir ahlak yasasının olup olmadığını kavrayabilme
 • Kendisine ve kendisi gibi olmayana anlayış ve empati ile yaklaşabilme becerisi kazanma
 • Estetik’in temel kavramlarını ve temel sorunlarına ilişkin yaklaşımları kavrayabilme
 • Din felsefesinin konusunu kavrayabilme
 • Bilimsel ve teknolojik değişmelerin insanı insan kılan değerleri göz ardı etmeden iyi yönde kullanım bilincini geliştirmedir.

          İngilizce Dersinin İşlenişi

Bağ Anadolu ve Fen Lisesi İngilizce derslerinde; ana sınıfları programından 12. sınıfın sonuna kadar uygulanan İngilizce programımız her seviyede sarmal bir biçimde ilerlemektedir. Yabancı dil öğretim sistemimizde, ana dilini öğrenme yöntemi kullanılarak öğrencilerin dili eğlenerek, yaparak ve yaşayarak edinmeleri, kuralları kendilerinin keşfetmeleri ile dil kullanımını daha etkin kılması hedeflenmektedir. Dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi temel dört dil becerilerinin yanı sıra öğrencilerimizin eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneklerini de kazandırmaya yönelik, ürün odaklı çalışmalar yapmaktayız. Bu becerilerin ileri seviyeye ulaşmasını sağlamak amacıyla, derslerde çeşitli kaynaklardan derlenmiş ana ve yardımcı ders materyalleri kullanılmaktadır.

İngilizce programımızla, öğrencilerimize hayat boyu sürecek olan yabancı dil öğrenme motivasyonu ve sevgisi de aşılarken, özgüvenlerinin gelişimine de önemli katkılar sunmaktayız. Programda sınıf içi oyunlar, canlandırmalar, sunumlar, iletişimsel dil öğretme ve öğrenme yaklaşımında kullanılan diğer aktiviteler gerçekleştirilmektedir. İngilizce öğretimi biri Türk, biri yabancı olmak üzere iki öğretmenle sürdürülmektedir. Öğrencilerin, yabancı öğretmenlerimizle öğrendikleri dilin kültürünü tanımalarına ve iletişim becerilerini en üst düzeyde geliştirmelerine olanak sağlanmaktadır.

Bağ Eğitim Kurumlarında İngilizce eğitim programını tamamlayan öğrencilerimiz, İngilizceyi her ortamda konuşabilir ve yazabilir, karmaşık cümlelerle yapılan tartışmaları takip edebilir, televizyon programlarını ve filmleri zorlanmadan anlayabilir, görüşlerini ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilir, bir mektup, şiir, hikâye, kompozisyon ya da rapor yazabilir, Türkiye ve dünya üniversitelerinin İngilizce Hazırlık Sınavlarını kolaylıkla atlayabilir, uzun konuşma ve sunumları anlayabilirler.

İngilizce Dersi;

Anadolu Lisesinin 9. Sınıflarında 5 Saat+2 Saat Speaking olmak üzere 7 Saat,

10.Sınıflarında 4 Saat+1 Saat Speaking olmak üzere 5 Saat,

11.Sınıflarında 2 Saat Speaking,

Fen Lisesinin 9. Sınıflarında 5 Saat+2 Saat Speaking olmak üzere 7 Saat,

10.Sınıflarında 4 Saat+1 Saat Speaking olmak üzere 5 Saat,

11.Sınıflarında 2 Saat Speaking olarak işlenmektedir.

İngilizce Derslerinde Amaç:

 • İngilizceyi öğrenmekten zevk almalarını sağlama
 • İngilizceyi etkin bir iletişim aracı olarak akıcı bir şekilde kullanabilme
 • Ulusal ve uluslararası geçerliliği kabul edilmiş İngilizce yeterlilik düzeyine ulaşma
 • Okuma, yazma, konuşma, dinleme ve öğrenme becerileri kazandırma
 • Edindikleri bilgi ve becerilerini yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak ifade etme
 • Güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilme
 • Kendini ifade etme, iletişim kurma, iş birliği yapma ve problem çözme gibi becerilerini geliştirme
 • Kendi kültür değerlerini yabancılara aktarmalarını sağlama
 • İngilizce konuşan ülkelerin kültür değerlerini tanımalarına ve ayırt etmelerine olanak tanımadır.

              Seçmeli Yabancı Dil Derslerinin İşlenişi

 • Özel Bağ Ortaokulunda 3. sınıftan itibaren ikinci yabancı dil olarak Almanca- Rusça ya da Arapça dersi verilmektedir.Hangi yabancı dili,  ikinci dil olarak seçmek istediğine öğrencilerimizle beraber aileleri karar vermektedir.İngilizce-Almanca, İngilizce-Rusça, İngilizce-Arapça olmak üzere iki yabancı dil eğitimi veren Özel Bağ Eğitim Kurumları Okullarında yabancı dil programı, öğrencilerimizin her iki yabancı dili hem günlük hayattaki yapısı ile öğrenmelerini; hem de akademik ve bilimsel araştırmalarda en aktif düzeyde kullanmalarını sağlamaya yönelik hazırlanmıştır.
 • Seçmeli Yabancı Dil Dersi; Anadolu Lisesinin 9. ve 10 Sınıflarında 2 SaatFen Lisesinin 9. ve 10. Sınıflarında 2 Saat olarak işlenmektedir.
 • Seçmeli Yabancı Dil Derslerinde Amaç:
  • Seçtikleri dili severek öğrenmelerini, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirme
  • Öğrendikleri dili eğlenerek ve yaşayarak kullanmalarına fırsat tanıma
  • Öğrendikleri yapı ve sözcükleri de kullanarak   yaratıcı yazma becerilerini geliştirmeleri sağlama
  • Öğrendikleri şarkıları, şiirleri, drama gösterilerini ailelerine sunma fırsatı bulmaktır.

   

   

   

 • Yüzme-Paten ve Beden Eğitimi Derslerinin İşlenişi

Öğrencilerimizin Yüzme, paten, beden eğitimi ve sosyal etkinlikler yoluyla bedenen, ruhen ve fikren sağlıklı, vatanını ve milletini seven, dürüst ve mutlu bireyler olarak yetişmeleri temel amaçlarımızdan biridir. Okulumuzda yer alan bir adet yarı olimpik yüzme havuzu, bir adet suni buz pateni pisti çere okullardan farklılıklarımızdan biridir. Her hafta branş öğretmenleri ve antrenörlerin eşliğinde dönüşümlü olarak yüzme ve paten dersi alan öğrencilerimiz, bu iki spor dalında ilçe ve il bazında yarışmalara katılmaktadır.  Ayrıca bir adet jimnastik salonu, açık alanda basketbol ve voleybol sahalarında sporsal çalışmalar yapılırken, işleniş biçimi olarak anlatma – uygulama, öğretmen ve öğrenci merkezli teknikler kullanılmaktadır. Havanın güzel olduğu günlerde öğrencilerimizin güneş ve temiz havadan faydalanmasını sağlamak amacıyla dersler, çoğu zaman açık spor alanlarımızda gerçekleştirilmektedir.

Okulumuzda Beden Eğitimi dersleri her sınıfın yaş durumu, öğrenme düzeyi ve önceden getirdiği birikimleri, sınıf düzeylerine göre öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarının yanında, ders için kullanılabilecek spor alanları da göz önüne alınarak planlanır. Öğrencilerin fiziki yapısının geliştirilmesi amaçlanırken, aşırı zorlayıcı çalışmaların yapılmamasına özen gösterilir. Ünitelerde Atatürk ve Spor, Düzen Alıştırmaları, Atletizm, Basketbol, Buz Pateni, Jimnastik, Futbol, Futsal, Halk Oyunları, Hentbol, Karate, Masa Tenisi, Okçuluk, Satranç, Voleybol ve Yüzme gibi konular işlenir. Bu Branşlarda hafta sonları kulüp çalışmaları yapılarak öğrencilerin daha profesyonel beceriler kazanmaları sağlanır.

 • Görsel Sanatlar-Müzik-Halk Oyunları Derslerinin İşlenişi

Bağ Koleji Anadolu ve Fen Lisesinde Görsel Sanatlar- Müzik ve Halk oyunları dersleri haftada 2 saat seçmeli ders olarak branş öğretmenleri tarafından verilir. Görsel sanatlar derslerinde öğrencilerimizin sanatla eğitim yapma felsefesi doğrultusunda, duygu ve düşüncelerini ifade etme, sözlü iletişim kurma, sanat eserlerini yorumlama, el becerisini geliştirme, kendini ifade etme ve estetik bakış açısı kazanma becerileri desteklenir. Öğrenciler yaş ve seviyelerine göre, çizgisel çalışmalar, renkli çalışmalar, hayal gücünü geliştirici çalışmalar, kâğıt ve kâğıt işleri, atık malzemelerin kullanılması, iki boyutlu çalışmalar ve değişik duyguları ifade edici çalışmalar içerisinde sanat eğitimi alır. Görsel sanatlarda kullanılan araç ve gereçleri tanır, sanat eserleri hakkında fikir sahibi olur. Öğrencilerimizin Görsel Sanatlar Dersinde yaptıkları çalışmalar okul içinde ve dışında çeşitli etkinliklerle sergilenir. Yapılan Çalışmalar İl, İlçe ve Ülke genelinde düzenlenen yarışmalara gönderilerek, öğrencilerimizin bu çalışmalara daha da özen göstermesi sağlanır.

Özel Bağ Anadolu ve Fen Lisesinde de diğer okullarımızda olduğu gibi öğrencilerimizi akademik eğitim yanında sanat ve sosyal alanlarda da güçlendirmeye çalışmaktayız. Okulumuzda öğrencilerimize verdiğimiz müzik eğitimiyle onların öncelikle bilinçli bir müzik dinleyicisi olmalarını, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda müzik aletlerine yönelmelerini ve seslerini doğru kullanma becerisi kazanmalarını hedefliyoruz. Öğrencilerimize temel müzik bilgisini kazandırırken, onların müziği günlük yaşamlarına katmalarını, müziksel yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına yardımcı oluyoruz. Öğrencilerimiz branş öğretmenleri eşliğinde çaldıkları enstrümanlar ve öğrendikleri şarkıları gerek kendi istekleri ile gerekse öğretmenlerimiz tarafından yönlendirmelerle özel günlerde sergileme şansı bulmaktadır. Müzik yetenekleriyle dikkati çeken öğrenciler koro ve dans çalışmalarına yönlendirilmekte, bu çalışmalarımızı her öğretim yılında geleneksel olarak yapılan sanat günlerimizde sergileme imkânı bulmaktadır.

Halk Oyunları Derslerimizde, müzik ve hareketin birbiri ile uygunluğu görsel ve işitsel açıdan öğrencilerimize kavratılır. Bu çalışmalarda en önemli nokta kullanılacak olan çalgıların, melodilerin, ritimlerin ve hareketlerin uyumluluğudur. Bu uyumluluğun sağlanması için mevcut olan oyun müziklerinin ve yeni yaratılacak olan dans müziklerinin düzenlenmesine yönelik teorik ve pratik bilgiler uzman öğretmenlerimiz tarafından verilmektedir.

Öğrencilerimizin Halk Oyunları Derslerinde kazandıkları bilgi ve beceriler:

1-Dans ve müzik uyumunu algılama becerisi

2-Dans ve müziği ayrı ayrı değerlendirip bir bütün haline sokma bilgi ve becerisi

3-Dansın sahnelenmesinde uygun çalgı seçimi ve orkestrasyonu tespit edebilme becerisi

4-Dans ve müziği ortak bir noktada birleştiren ritim unsurunu en uygun şartlarda kullanabilme becerisidir.

Halk Oyunları Derslerinde, Karadeniz bölgemizden Hemşin, Trabzon / Akçaabat, Artvin yörelerimizin otantik halk oyunları, tüm ege yöresi danslarının gösterildiği ancak sosyal kullanımı ağır bastığından Zeybek oyunları öğrencilerimizin tercih ettiği oyunlardır.

TYT ve AYT Programları

Okulumuzda TYT ve AYT çalışmaları 9. Sınıftan itibaren başlatılmaktadır. Geniş bir zamana yayılan çalışmalar kapsamında eğitim süresince düzenli olarak ÖSYM tarafından uygulanan sınavlar formatında hazırlanan deneme sınavları ile yapılmaktadır. Haftada 50 saat ders yapılmakta ve öğrencilerimizin derslerini pekiştirmesi ve üniversite sınavlarına hazırlanmaları için hafta sonları ek ders saatleri düzenlenmektedir.

Özellikle 11. sınıfta yoğun üniversite sınavlarına hazırlık programı ve 12. Sınıfın 2. döneminde de tamamen üniversite sınavlarına hazırlık olarak  öğrencilerin ihtiyaçlarına göre özel düzenlenmiş bir program uygulanmaktadır.  Bu program özgün sorular ile hazırlanan 40 adet TYT ve AYT Deneme Sınavları ile desteklenmektedir. Bu sınavlar sonucunda ölçme ve değerlendirme merkezince yapılan analizlerle öğrencilerin eksik olduğu konular saptanarak ilgili okul müdürlerine, zümre başkanlarına, öğretmenlere ve rehberlik servisine raporlar sunulmaktadır. Rehberlik servisine verilen sınav sonuçları, öğrencilerin alan seçiminde, meslek seçimlerinde ve üniversite tercihlerinde ışık tutmaktadır. Zümreler ve öğretmenler, deneme sınav sonuçlarına göre geri dönüşüm çalışmaları yapmaktadır. Öğrencilere verilen sınav sonuç belgelerinde de alt konu analizleri yer alır ve öğrenciler, hangi konulara ağırlık vermeleri gerektiğini bu belgelerden görebilirler. Sınıf bazında eksikliği saptanan konular ek derslerle tekrar edilerek öğrencilerin eksiklikleri tamamlamaktadır.

Öğrencilerimizin, lise sonrası yükseköğretim kurumlarında okuyabilme ve belirledikleri mesleki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla üniversiteye giriş sınavlarına yönelik sürdürülen çalışmalar şunlardır;.

 • Sınav sisteminin tanıtımı
 • Öğrenci başarı gelişimlerinin değerlendirilmesi
 • Motivasyon toplantıları
 • Deneme sınavlarına yönelik ders çalışma stratejilerinin oluşturulması
 • Dikkat ve konsantrasyon becerisi geliştirme çalışmaları
 • Sınav kaygısı ile baş etme çalışmaları
 • Üniversite-bölüm ve tercihlerin oluşturulmasıdır.

Rehberlik

Öğrencilerimizin; sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel alanlarda gelişimlerine, kendilerini tanımalarına, kendilerine ve başkalarına saygılı olmalarına, sorun çözme becerilerinin gelişimine, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda gelişmelerine yardımcı olmayı hedeflerken bunların sağlanmasında siz velilerimizin desteği bizler için olmazsa olmazımızdır. PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışma) Servisi ihtiyaç duyduğu durumlarda veli ile iletişim kurmakta ve görüşme yapmak için okula davet etmektedir. Bu bireysel görüşmelere ihtiyaç durumunda çocuk ya da ergen de görüşmeye davet edilmektedir. Sorunun içeriğine bağlı olarak görüşmeler düzenli olarak devam etmektedir. Bu çalışmalar aşağıda verilen basamaklarla gerçekleştirilir;

a) Öğrenci Tanıma Çalışmaları

Öğrencilerimizin kişilik özellikleri, psiko-sosyal gelişimleri, yetenek ilgi alanları ve akademik gelişimleri dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Lisemize yeni kayıt olan öğrenciler, okullar açılmadan üç gün önce rehberlik birimi tarafından “oryantasyon” çalışmalarına alınarak okulu tanıma fırsatı bulur. Yıl içinde, çeşitli gözlem ve teknikler kullanılarak öğrencilerimizin kendileri ile ilgili farkındalık kazanmalarını  sağlarız.

b) Kariyer Gelişimi Planlama Çalışmaları

Öğrencilerimizin, kişisel kariyer gelişimlerini planlama süreçlerinde kendilerini tanıma, güçlü yönlerini belirleme, meslekleri tanıma ve mesleki hedeflerini oluşturmaya yönelik çalışmalarımızdır. Bu çalışmalar yapılırken; Yetenek Testi, Gelişim Planlama Testi, Kendini Değerlendirme Envanteri  gibi test ve envanterler uygular; Meslek Tanıtım Günü, Üniversite ve Bölüm Tanıtım Çalışmaları, Özel Kişilerle Söyleşi ve sohbetler de gerçekleştirmekteyiz.

c) Akademik Başarı İzleme Çalışmaları

Öğrencilerimizi; kişisel hedeflerini  belirleyebilme, çalışma ve dinlenme zamanlarını  planlayabilme ve yönetebilme, sınavlara hazırlanma, motivasyon, dikkat ve konsantrasyon  gibi konularda destekleyen çalışmalardır. Çalışmalar sırasında Gelişim Planlama Testi, Öğrenme Stilleri Envanteri, Etkili Ders Çalışma Seminerleri, Motivasyon Toplantıları gibi çalışmalar yapılarak akademik gelişimlerinin artırılması hedeflenmektedir.

d) Bireysel Veli Görüşmeleri

Öğrencilerimizin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Bireysel veli görüşmeleri, veli görüşme saatleri içerisinde gerçekleştiği gibi randevu alınarak da gerçekleştirilebilmektedir. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

e) Veli Bilgilendirme Seminerleri

Öğrencilerimizin  gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda konferans salonumuzda rehber öğretmenlerimizin ya da uzman misafirlerimizin gerçekleştirdiği seminerlerdir. Bir dizi halinde gerçekleştirilen veli seminerlerine katılan velilerimize özel katılım belgeleri vererek, velilerimizin kişisel gelişimlerine de katkıda bulunuyoruz.

A-BAĞ ÖĞRENCİSİ SORUMLULUKLARINI BİLİR

 • Sabah okula geldiğinde ve akşam evine giderken arkadaşları, öğretmenleri ve diğer çalışanlarla selamlaşır (Günaydın, iyi akşamlar vs.).
 • Derslere zamanında girer. Geç kalmanın yanlış bir davranış olduğunu bilir.
 • Eğer özel bir durum sebebiyle okula geç kalırsa, müdür yardımcısından geç kâğıdı alarak derse girmesi gerektiğini bilir.
 • Teneffüs zili çaldığında öğretmeninden önce sınıfa girerek ders için gerekli hazırlıkları yapar.
 • Okula elektronik cihazlar getirmez.
 • Okulda cep telefonu kullanamayacağını bilir ve okula girerken cep telefonunu ilgili kişiye teslim eder.
 • Derse kitap, defter vb. materyalleri tam olarak getirir, Unutmaz. Okul malzemelerini temiz kullanır.
 • Ödev yapmanın önemli bir sorumluluk olduğunu bilir ve ödevlerini zamanında yapar. Çok özel bir durum nedeniyle ödevini tamamlayamadıysa, öğretmenine mazeretini bildirir ve öğle yemeğinden arta kalan zamanda ödevini mutlaka tamamlar.
 • BAĞ öğrencisi, okul kıyafetlerini (BAĞ logolu) temiz ve düzgün kullanır. Okul kıyafeti ile gelmeyen öğrencinin derse alınmayacağını bilir.
 • Kız öğrencilerin saçları bakımlı ve topludur. Okula takı takarak.(Kolye, bilezik, künye, yüzük) gelinmeyeceğini, erkek öğrenciler saçlarını uzatmamaları gerektiğini bilir.
 • Okula makyajlı gelinmeyeceğini bilir. Oje sürmez, dövme yaptırmaz, tırnaklarını uzatmaz ve tırnak içlerinin temiz olmasına özen gösterir.
 • Konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikleri sessizce izler.

B-BAĞ ÖĞRENCİSİ GÜVENLİK KURALLARINA UYMANIN ÖNEMİNİ BİLİR

 • Koridorda, merdivende ve bahçede koşmaz.
 • Kimseye fiziksel zarar vermez ve kendisine fiziksel zarar veren olur ise hemen öğretmeninden yardım istemesi gerektiğini bilir.
 • Okula keskin, sivri uçlu materyaller getirmemesi gerektiğini bilir.
 • BAĞ Koleji başkalarına zarar vermeyen öğrencilerin okuludur.

C-BAĞ ÖĞRENCİSİ SAĞLIĞI İÇİN DENGELİ BESLENMENİN VE SAĞLIKLI DAVRANIŞLAR SERGİLEMESİNİN ÖNEMİNİ BİLİR

 • Okula gelirken pet şişe veya sulukla su getirmesi gerektiğini bilir.
 • Yemekhaneden dışarı yiyecek ve içecek çıkarılmayacağını bilir.
 • Öğle yemeklerinden sonra mutlaka dişini fırçalar ( Dolabında kutulu diş fırçası, diş macunu bulundurur. En az 2 ayda bir diş fırçasını değiştirir)
 • Okula yiyecek, içecek ve sakız getirmemesi gerektiğini bilir.
 • Yemekhaneye giderken sıraya girmesi gerektiğini bilir. Başkalarının haklarına saygılı davranır. Özel durumlarda arkadaşına öncelik tanır (sağlık problemleri vs.).
 • El yıkamaya özen gösterir.(Tuvaletten sonra, yemekten önce ve sonra vs.)
 • Kıyafetlerinin, kitap ve defterlerinin yerlere düşmemesine özen gösterir.
 • Cuma günleri sırasının altını boşaltır, dolabını düzenler, askılıkları kontrol eder.
 • Okulunda atölye ve laboratuvarlar da dahil olmak üzere her 4 derslikten bir hijyen ekibi elemanının sorumlu olduğunu bilir.
 • Temizlik ve düzen konusunda kendi sorumluluklarının da farkındadır. Çöp için çöp kutularını kullanması gerektiğini bilir. Geri dönüşüm kutularını amacına uygun kullanır.
 • Hijyen ekibi elemanlarına saygılı davranır, temizlikle ilgili isteklerini ricayla anlatır, emir cümleleri kullanmaması gerektiğini bilir.
 • Sadece kendi cinsiyetine ait tuvaleti kullanması gerektiğini bilir.
 • Kanalizasyon sisteminin tıkanmaması için tuvalet kâğıtlarını çöp kutusuna atması gerektiğini bilir.
 • Gereksiz su ve elektrik tüketiminin milli servetimize zarar verdiğini bilir. Açık musluk ve elektrikleri kapatır.
 • Çevre ve doğa dostu olmanın gerekliliğini yerine getirir. Kâğıt, pil gibi atık kutularını kullanır. Bitkilere, hayvanlara nasıl davranması gerektiğini bilir.
 • Sırasını ve sandalyesini temiz kullanır, korur. Üzerlerine yazı yazmaz. Okulun elektronik donanımını dikkatli ve kurallarına uygun kullanır. Bu materyallere zarar vermenin yalnızca okula değil, milli servete zarar vermek olduğunu bilir.
 • BAĞ Koleji benim okulum ve okulumda olan her eşyayı dikkatli kullanırım.” felsefesiyle hareket eder.

D- BAĞ ÖĞRENCİSİ DERSİN DERSTE ÖĞRENİLECEĞİNİ BİLİR

 • Dersleri dikkatli dinler, not tutar. Not tutmanın önemli bir sorumluluk olduğunu bilir. Not tutamadığı yetiştiremediği yazıları mutlaka teneffüslerde tamamlar.
 • Defterinin sağ üst köşesine o günün tarihini mutlaka atar..
 • Arkadaşlarının öğrenme hakkına engel olmaması gerektiğini bilir.
 • Derste yerinden izinsiz kalkmaz. Sınıfta amaçsız dolaşmaz.
 • Sınıfta söz alarak konuşur. Tek ses kuralını uygular.
 • Derste arkadaşlarının ve öğretmenlerinin dikkatini dağıtmamak için sessiz olması gerektiğini bilir.

E- BAĞ ÖĞRENCİSİ SINIF İÇİ KURALLARINA UYAR

 • Derslere zamanında girerim çünkü hazırlık yaparım.
 • Derslerde konuşamam; çünkü anlatılanları anlayamam.
 • Derslerde başka şeylerle ilgilenemem; çünkü dikkatim dağılır.
 • Yerlere çöp atamam; çünkü sınıfımı kirletmem sağlığıma zarar vereceğini bilirim.
 • Teneffüslerde pencereyi ve kapıyı açarım; çünkü temiz hava zihnimi çalıştırır.
 • Sıram, masam ve dolabım düzenlidir, çünkü aradığımı hemen bulurum, zaman kaybetmem.
 • Kötü söz kullanamam; çünkü iyi bir insana yakışmadığını düşünüyorum.
 • Her işimi konuşarak ve güzellikle hallederim; çünkü şiddeti sevmiyorum.
 • Sınıf eşyalarına zarar veremem; çünkü bu eşyaları benden sonra ki arkadaşlarımın da kullanacağını bilirim.
 • Duvarlara ayak vuramam; çünkü temizleyen kişiye de saygı duyarım, onun da zamanı ve emeği kıymetlidir bilirim.
 • Sınıf kapılarını çarpmam; çünkü okuluma zarar vermek istemem. Sıramı ve duvarları karalamam; çünkü ben temizliği severim.
 • Kurallara uyarım; çünkü önce kendime saygı duyarım.
 • Sorunlarımı çözebilirim; çünkü kendime ve okuluma çok inanır, güvenirim.
 • Bir günümü kitap okumadan bitiremem, çünkü kitap okumayı hem çok seviyorum hem de kitaplardan çok şey öğreniyorum.
 • Televizyon çok seyretmem ve bilgisayar önünde gereksiz zaman kaybetmem; çünkü zararlarını biliyorum ve planlı olmayı seviyorum.
 • Yüksek sesle asla konuşmam; çünkü gürültü kirliliğini sevmiyorum.
 • Sınıfta asla arkadaş ayırımı yapamam; çünkü arkadaşlarım benim okuldaki kardeşlerimdir. Onları çok severim ve üzmek istemem.
 • Arkadaşlarıma ve öğretmenime karşı yanlış yaparsam özür dilerim; çünkü hatalar, yanlışlar düzeltilebilir.

F- BAĞ ÖĞRENCİSİ SERVİSTE SORUMLULUKLARINI BİLİR

 • Kendisine bildirilen saatte evinin kapısının önünde servisi hazır bekler. Geç kaldığında diğer öğrenci ve velileri bekletmemek için servisin beklemeyeceğini bilir. Ailesini zor durumda bırakmaz.
 • Güvenliği için servise biner binmez emniyet kemerini mutlaka takar. (Emniyet kemerini takmadan servisin hareket etmeyeceğini, şoförün can güvenliği sorumluluğunu almayacağını ve sonucunda okul servisini kullanamayacağını bilir.)
 • Serviste hem arkadaşlarını rahatsız etmemek hem de servis şoförü ve servis rehberinin dikkatini dağıtmamak için sessiz olur.
 • Servis şoförüne ve servis rehberine abi, abla, amca gibi hitap şekilleri kullanmaz. …Hanım, …Bey hitaplarını kullanır.
 • Servis kullanmayacağı gün ailesine, servis görevlisi ve okul müdür yardımcısına mutlaka haber vermesi gerektiğini hatırlatır.
 • Servisten inerken mutlaka eşyalarını kontrol eder, serviste eşya unuttu ise en kısa sürede servis rehberine bilgi verir.
 • Serviste küçük öğrenciler büyük öğrencilere saygılı davranır, büyük öğrenciler küçük öğrencileri korur ve olumlu model olur.
 • Servis durmadan araçtan inmeye veya binmeye çalışmanın çok tehlikeli olduğunu bilir.
 • Servis rehberinin ev güzergâhı ve iniş sırasını göz önünde bulundurarak serviste oturma düzeni oluşturduğunu bilir. Bu yüzden Servis rehberinin önerdiği yere oturur.
 • Servis şoförü ile servis rehberi veli ve öğrencilerle tartışmaya girmez.
 • Servis şoförü ve rehberi aracın ön koltuklarına sadece lise, lise yoksa 6,7 ve 8. Sınıf erkek öğrencilerini alabilir. (Kız öğrenciler her ne sebeple olursa olsun ön koltuklara oturtulmaz.)
 • Servis şoförü ve rehberi her ne sebeple olursa olsun ayakta öğrenci taşımaz.
 • Servis şoförü öğrenci yerine yerleşip emniyet kemerini takmadan servis aracını hareket ettirmez.
 • Servis rehberi tüm öğrencilerin emniyet kemerini takmasını sağlar. Emniyet kemeri takma konusunda direnç gösteren öğrenciler idareye bildirilir.
 • Servis rehberi cep telefonunu her zaman şarjlı olarak yanında bulundurur.
 • Servis şoförü ve rehberi taşıdığı güzergâha ait öğrenci bilgilerinin bulunduğu listeyi eksiksiz olarak yanında bulundurur.

 G- BAĞ ÖĞRENCİSİ HAVUZ KULLANIMINDA ÖZENLİ DAVRANIR

 • Yüzme bilmeyen kişiler tek başına havuza girmez.
 • Havuza girmeden önce duş alır ve ayak havuzunu kullanır.
 • Resmi olarak açılmadan ve cankurtaran görevine başlamadan havuza girmez.
 • Yüzerken havuzun temizliğini düşünerek bone kullanır.
 • Cankurtaranlar ve havuz çalışanları havuz kurallarını uygulatmakla yükümlüdür. Havuz kurallarına uymayı ısrarla reddeden kullanıcılar çalışanlar tarafından uyarılacağından kurallara uyar.
 • Havuz çevresinde (pet şişe su hariç) herhangi bir gıda maddesi veya içecek tüketmez.
 • Gerek havuza gerekse havuz çevresine yüzmeye uygun kıyafetle girer. Kullanılacak olan mayonun renk bırakmayan ve havuz kullanımına uygun kumaştan olmasına (likra, sentetik fiber, naylon) özen gösterir.
 • Havlu dışında, kişisel eşya (çanta, kitap, kıyafet vb.) havuz çevresine getirmez.
 • Havuzun hijyen ortamını bozacak her türlü davranıştan (tükürmek, ağızdan su püskürtmek vb.) kaçınır.
 • Havuz çevresinde ve soyunma odalarında terlik giymeden gezmez.
 • Su altından nefes tutarak yüzmeye çalışmanın ölümcül sonuçları olabileceğini bilir.
 • Cam şişe, keskin cisimlerle kazalara ve sakatlanmalara neden olacak sivri uçlu eşyaları (takı vb.) havuzda bulundurmaz.
 • Havuz çevresinde sivil kıyafet ayakkabı ile dolaşmanın sakıncalı ve sağlıksız olduğunu bilir.
 • Açık yarası ve bulaşıcı hastalığı bulunanların arkadaşlarının sağlığı için havuzu kullanamaması gerektiğini bilir.

H- BAĞ ÖĞRENCİSİ PATEN PİSTİNİ KURALLARINA GÖRE KULLANIR

 • Pist görevlileri tarafından yapılan uyarılar uyar.
 • Diğer patencileri engelleyecek, rahatsız edecek şekilde ve pist içinde tehlike yaratacak şekilde kaymaz.
 • Pist içinde ve çevresinde tehlike yaratacak aktivitelerde bulunmanın arkadaşlarına zarar verebileceğini bilir.
 • İki kişiden fazla grup oluşturarak kaymaya çalışmanın tehlikeli sonuçlara neden olabileceğini bilir.
 • Buz patenini giymeden piste çıkmaz.
 • Pist içine yiyecek ve içecek sokmaz.
 • Kamera, çanta, kulaklık v.b ile kaymaz.
 • Pist kenarındaki korkulukların üzerine oturmaz, yaslanmaz veya eşya bırakmaz.
 • Koruyucu malzemelerin ( kask, dizlik, dirseklik, bileklik, eldiven vb…) temini ve kullanımının kendi sorumluluğunda olduğunu bilir.

I-BAĞ ÖĞRENCİSİ YEMEKHANEDE NASIL DAVRANMASI GEREKTİĞİNİ BİLİR

 • Sıraya geçerken birbirlerinin sıra hakkına saygılı olur.
 • Yemeğini aldıktan sonra kendilerine ayrılmış masalarda yemek yer.
 • Yemek alırken, yemek kartlarını kullanır. (Yemek kartı olmayan öğrencinin yemek alamayacağını bilir.)
 • Yemek yerken görgü kurallarına uyar ve gereksiz konuşmalardan kaçınır.
 • Yemekhanede yüksek sesle konuşmaz ve başkalarını rahatsız edecek davranışlardan kaçınır.
 • Yiyecekleri ve masadaki malzemeleri oyun aracı olarak kullanmaz.
 • Yemekten sonra yemek tepsilerini masada bırakmaz, katlı servis arabalarına yerleştirir.
 • Yiyecekler ile çatal/kaşık ve benzer gereçleri yemekhane dışına çıkaramaz.
 • Müdür Yardımcılarının ve öğretmenlerin uyarılarını dikkate alır.
 • Kantin, öğrencilere dersler başlamadan önce ve teneffüslerde, yiyecek ve içecek alma olanağı sağlar. Ders zili çalmadan önce alış veriş yapılması gerektiğini bilir.
 • Kantinde yüksek sesle konuşmaz. Başkalarını rahatsız edecek davranışlardan kaçınır.
 • Yemekten sonra kullanılan masayı ve çevresini temiz bırakır.

J- BAĞ ÖĞRENCİSİ KONFERANS SALONUNU KURALLARINA GÖRE KULLANIR

 • Yemekten sonra kullanılan masayı ve çevresini temiz bırakır.
 • Öğrenciler Konferans Salonuna öğretmenleri ile birlikte giderler.
 • Öğrenciler sessiz bir şekilde kendilerine ayrılan bölüme otururlar.
 • Etkinlik sessiz bir şekilde izlenir, görgü kuralları çerçevesinde ve izin alarak soru sorulur.
 • Konferans salonuna yiyecek ve içecek maddeleri girişi yasaktır.

VELİ SORUMLULUKLARI

Özel BAĞ Eğitim Kurumları Ailesi olarak hepimizin üzerine düşen sorumluluklar vardır. Bu sorumluluklar, çocuklarımızın başarısını en üst düzeyde tutmayı hedefleyerek hazırlanmıştır. Bunları sizlerle paylaşmak istiyoruz.

 • Okul yönetimi ve öğretmenle iletişiminizde zaman yönetimi ve profesyonel davranış kurallarına uymanız gerekmektedir. Çalacağınız her zaman dilimi çocuklarımızın olduğu unutulmamalıdır.
 • Okul-öğrenci-veli işbirliği her aşamada önemlidir. Okulumuzun eğitim ve öğretim programları, felsefesi tamamen bilginin kalıcılığını sağlamak şeklinde olduğu için, siz değerli velilerin tavır ve davranışları da bilginin kalıcılığını destekleyecektir.
 • Okulumuzdaki eğitim ve öğretim programları kapsamında öğrencilerimize sanatsal, sportif ve kültürel etkinliklere önem veririz, doğayla dost çocuklar yetiştiririz. Kitap okumayı alışkanlık haline getiririz. Bu anlamda onlarla yaşlarına uygun geziler yapmak (müze, ören yerleri, sanat galerileri gibi), sinema, tiyatro, bale, opera gibi etkinliklere gitmek şeklinde verilen bilgilerin kalıcılığını sağlayabilirsiniz.
 • Öğrencinizin arkadaşlarıyla ilgili sorunlarda kendiniz müdahale etmeyiniz. Sınıf öğretmeni, rehberlik veya idareden yardım isteyiniz.
 • Çocuklarımız herhangi bir nedenle okula gelemeyeceği zaman ilk derse girilmeden önce mutlaka okul idaresine bilgi verilmelidir. Bu durum çocuklarımızın güvenliği açısından çok önemlidir.
 • Okulumuzdaki tüm çocukların hepsi önemli ve özeldir. Aralarında çıkabilecek problem ya da tartışmalarda taraf olmak, başka çocukları rencide etmek hakkına ve yetkisine sahip olmadığımızı bilmeliyiz.
 • Kılık kıyafet ile ilgili kurallara uymayan öğrencilerin velileri okula davet edilerek durumları hakkında bilgi verilir. Düzeltmeleri istenir.
 • Öğrencinin veli tarafından alınması söz konusu ise mutlaka izin kâğıdının ilgili müdür ya da müdür yardımcısı tarafından alınması gereklidir. Kendi çocuğumuzun dışında bir başka bir öğrenciyi almanız söz konusu ise, o öğrenci velisinin imzalı izin dilekçesi gereklidir.
 • Çocuklarımız okula geldiklerinde takı (küpe, künye, kolye gibi) takmamaları güvenlik için olduğu kadar standartları sağlamak açısından da önemlidir.
 • Okul genelinde yapılan tören, kutlama, toplantı, gösteri gibi her paylaşıma katılmak çocuklarımıza verdiğimiz değer açısından çok önemlidir. Bu nedenle öğrencilerimiz ve sizlerle birlikte olmayı çok isteriz, katılımınızı bekleriz.
 • Okulumuz web sayfasının, sosyal medya paylaşımlarının sizler tarafından takip edilmesi, olumlu olumsuz düşüncelerinizin iletilmesi bizleri hep daha ileriye taşır. İlginizi esirgemeyiniz.
 • Çocuklarımızın periyodik olarak kullandığı ilaçları (ilgili formu düzenleyerek), özel ilgi ve bakım gerektiren durumları okul idaresine bir dilekçeyle bildiriniz. Ayrıca bulaşıcı hastalık durumlarında, kullanılacak ilaçlar için lütfen revir hemşiremizle irtibata geçiniz. Öğrencinin gün içinde kullanacağı ilaçlar revire teslim edilmelidir ve gerekli açıklama yapılmalıdır.
 • Değişen adres, telefon gibi iletişim bilgilerinizi mutlaka güncelleyiniz.
 • Kurumumuzda öğrenci bilgileri yalnızca kendi ailesiyle paylaşırız. Tüm velilerimizin bu prensibe özen göstermesini dileriz.
 • Okul, aile ve öğrenci işbirliğine önem veren kurumumuzda, lütfen toplantılara katılmaya özen gösteriniz.
 • Öğrenci servis kullanmıyorsa, zamanında derse girmesini sağlayınız.
 • Velilerin öğretmen veya idareci görüşmeleri, randevu verilen gün ve saatte, veli görüşme odasında yapılır. Okul içinde ve koridorlarda görüşme yapılmamasını dileriz.
 • Güvenlik nedeniyle velilerin ve velilerce görevlendirilen kişilerin, öğrencileri okuldan almak ya da başka bir amaçla okulu ziyaretleri sırasında okul içinde kimlik göstermeleri gerekmektedir. Görevliler ziyaretçilerden fotoğraflı bir kimlik talep ederler ve kendilerine ziyaretçi kartı verirler. Çıkışta ziyaretçi kartı alınır, kimlik teslim edilir. Çocuklarımızın güvenliği açısından bu uygulama son derece önemlidir.

 VELİLERİMİZE SORUMLULUKLU DAVRANIŞLARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ. 

ZAMAN ÇİZELGESİ 

ÖZEL BAĞ İLKOKULU ZAMAN ÇİZELGESİ ÖZEL BAĞ ORTAOKULU ZAMAN ÇİZELGESİ ÖZEL AHİMESUT BAĞ ORTAOKULU ZAMAN ÇİZELGESİ ÖZEL AHİMESUT BAĞ ANADOLU VE FEN LİSESİ ZAMAN ÇİZELGESİ
09:00 09:40 1.DERS SAATİ 40 DAK. 09:00 09:40 1.DERS SAATİ 40 DAK. 09:00 09:40 1.DERS SAATİ 40 DAK. 09:00 09:40 1.DERS SAATİ 40 DAK.
09:40

09.55

SABAH KAHVALTISI 15 DAK. 09:40

09.55

TENEFFÜS 15 DAK. 09:40

09.55

TENEFFÜS 15 DAK. 09:40

09.55

TENEFFÜS 15 DAK.
09:55

10.35

2.DERS SAATİ 40 DAK. 09:55

10.35

2.DERS SAATİ 40 DAK. 09:55

10.35

2.DERS SAATİ 40 DAK. 09:55

10.35

2.DERS SAATİ 40 DAK.
10:35

10.45

TENEFFÜS 10 DAK. 10:35

10.45

TENEFFÜS 10 DAK. 10:35

10.45

TENEFFÜS 10 DAK. 10:35

10.45

TENEFFÜS 10 DAK
10:45

11.25

3.DERS SAATİ 40 DAK. 10:45

11.25

3.DERS SAATİ 40 DAK. 10:45

11.25

3.DERS SAATİ 40 DAK. 10:45

11.25

2.DERS SAATİ 40 DAK.
11:25

11.35

TENEFFÜS 10 DAK. 11:25

11.35

TENEFFÜS 10 DAK. 11:25

11.35

TENEFFÜS 10 DAK. 11:25

11.35

TENEFFÜS 10 DAK
11:35

12.15

4.DERS SAATİ 40 DAK. 11:35

12.15

4.DERS SAATİ 40 DAK. 11:35

12.15

4.DERS SAATİ 40 DAK 11:35

12.15

2.DERS SAATİ 40 DAK.
12:15

12.25

ÖĞLE YEMEĞİ 40 DAK. 12:15

12.25

TENEFFÜS 10 DAK. 12:15

12.25

TENEFFÜS 10 DAK. 12:15

12.25

TENEFFÜS 10 DAK
12:55

13.35

5.DERS SAATİ 40 DAK. 12:25

13.35

5.DERS SAATİ 40 DAK. 12:25

13.35

5.DERS SAATİ 40 DAK. 12:25

13.35

2.DERS SAATİ 40 DAK.
12:35

13.45

TENEFFÜS 10 DAK. 13:15

13.45

ÖĞLE YEMEĞİ 40 DAK. 13:15

13.45

ÖĞLE YEMEĞİ 40 DAK. 13:15

13.45

TENEFFÜS 40 DAK.
13.55

14.30

6.DERS SAATİ 40 DAK. 13:55

14.30

6.DERS SAATİ 40 DAK. 13:55

14.30

6.DERS SAATİ 40 DAK. 13:55

14.30

2.DERS SAATİ 40 DAK.
14:30

14.40

TENEFFÜS 10 DAK. 14:30

14.40

TENEFFÜS 10 DAK. 14:30

14.40

TENEFFÜS 10 DAK. 14:30

14.40

TENEFFÜS 10 DAK
14:40

15.20

7.DERS SAATİ 40 DAK. 14:40

15.20

7.DERS SAATİ 40 DAK. 14:40

15.20

7.DERS SAATİ 40 DAK. 14:40

15.20

2.DERS SAATİ 40 DAK.
15:20

15.30

TENEFFÜS 10 DAK. 15:20

15.30

TENEFFÜS 10 DAK. 15:20

15.30

TENEFFÜS 10 DAK. 15:20

15.30

TENEFFÜS 10 DAK
15:30

16.10

8.DERS SAATİ 40 DAK. 15:30

16.10

8.DERS SAATİ 40 DAK. 15:30

16.10

8.DERS SAATİ 40 DAK. 15:30

16.10

2.DERS SAATİ 40 DAK.
16.10

16.20

TENEFFÜS 10 DAK. 16.10

16.20

TENEFFÜS 10 DAK. 16.10

16.20

TENEFFÜS 10 DAK. 16.10

16.20

TENEFFÜS 10 DAK
16.20

16.50

8.DERS SAATİ 40 DAK. 16.20

16.50

9.DERS SAATİ 40 DAK. 16.20

16.50

9.DERS SAATİ 40 DAK. 16.20

16.50

2.DERS SAATİ 40 DAK.
16.50 SERVİS HAREKET

www.mersindugun.com - sekabet -
dinamobet.club
- Antalya escort -

Trbet giriş

-

Benjabet giriş

- Süperbetin giriş - lidyabetting.com - 1xbet giris - grandbetting yeni giriş